Επιλογή Σελίδας

Βαμβάκι

Το βαμβάκι δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό σε θρεπτικά συστατικά αλλά είναι αναγκαίο να λιπαίνεται συστηματικά λόγο του πασσαλώδους ριζικού του συστήματος που δεν του επιτρέπει καλή εκμετάλλευση της εδαφικής γονιμότητας.

an thr bamb ΑΖΩΤΟ Είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό συστατικό για το βαμβάκι, και καθορίζει τις αποδόσεις της καλλιέργειας.

 • Είναι υπεύθυνο για το ύψος των φυτών, την παραγωγή ανθοφόρων κλαδιών, λουλουδιών και ώριμων καρυδιών.
 • Αυξάνει το βάρος του καρυδιού, του σπόρου και το βάρος ινών.
 • Μειώνει την αναλογία λαδιού στο σπόρο και αυξάνει το ποσοστό πρωτεϊνών.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

 • Ο φώσφορος είναι σημαντικός για την καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος στο βαμβάκι.
 • Στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας η επάρκεια φωσφόρου είναι καθοριστική. Γι’ αυτό και πρέπει να επιλέγουμε λιπάσματα με φώσφορο υψηλής υδατοδιαλυτότητας μιας και μόνο ο υδατοδιάλυτος φώσφορος είναι διαθέσιμος για τα φυτά.

ΚΑΛΙΟ

Το κάλιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην αρχή της βλαστικής ανάπτυξης και στην φάση του γεμίσματος των καρυδιών.

 • Προάγει την φωτοσύνθεση και αυξάνει την φυλλική επιφάνεια.
 • Αυξάνει την αντοχή των φυτών σε σηψιρριζίες που προκαλούνται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των φυτών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες (Χαμηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις).
 • Ενισχύει την αντοχή στην ξηρασία.
 • Επηρεάζει την ωρίμανση των καρυδιών.
 • Βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του αζώτου.

ΜΑΓΝΗΣΙΟ

 • Το μαγνήσιο είναι βασικό στοιχείο της χλωροφύλλης.
 • Προσθήκη μαγνησίου χρειάζεται κυρίως σε όξινα εδάφη.

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το βαμβάκι μπορεί να απαιτήσει επιπλέον βόριο και ψευδάργυρο.

prlipbamb

Επιλέγοντας Nutrimore στην βασική λίπανση του βαμβακιού:

 • Τα NUTRIMORE λόγω της παρουσίας του παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN έχουν μηδενικές απώλειες αζώτου και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες θρέψης σε όλο το καλλιεργητικό κύκλο.
 • Αντίθετα κοινά blending έχουν απώλειες 30-50% του αζώτου λόγω εξαέρωσης. Κοινά χημικά λιπάσματα επίσης και λιπάσματα με παρεμποδιστή νιτροποίησης χάνουν 50% του νιτρικού αζώτου που περιέχουν λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης.
 • Επιλέγοντας πυκνούς τύπους NUTRIMORE στην βασική λίπανση ρίχνεις 20-30% λιγότερα κιλά λίπασμα ανά στρέμμα σε σχέση με άλλα λιπάσματα.
 • Τα Nutrimore επίσης, περιέχουν φώσφορο πάνω από 95% υδατοδιαλυτό, άρα είναι διαθέσιμο για τα φυτά.Στοιχείο σημαντικό για το βαμβάκι μιας και η επάρκεια φωσφόρου στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας εξασφαλίζει την καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Με NUTRIMORE N-PLUS ή WINNER στην επιφανειακή λίπανση του βαμβακιού:

 •  Ρίχνεις έως και 50% λιγότερα κιλά λίπασμα ανά στρέμμα σε σχέση με την ασβ.νιτρ.αμ., νιτρική αμμωνία κ.α.
 • Ρίχνεις τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά/στρ σε σχέση με κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή.
 • Παρέχεις παρατεταμένη θρέψη και δίνεται δυνατότητα για εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή. (Δίνεται πλεονέκτημα στις περιοχές που το πότισμα γίνεται με καρούλια και όχι με στάγδην άρδευση)
 • Ιδανικά και στην υδρολίπανση. Αποφεύγεις απώλειες τουλάχιστον 20% που εμφανίζουν η κοινή ουρία και η απλή ουροθειϊκή.

Τελικά με τα NUTRIMORE παρέχεις περισσότερη και καλύτερη θρέψη συνδυάζοντας οικονομία και ευελιξία. Το βαμβάκι όπως αποδεικνύει και έρευνα που πραγματοποιεί η εταιρεία μας σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανταποδίδει με τουλάχιστον 10% αύξηση σοδειάς!

Προτεινόμενα προϊόντα:

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE 15-15-15(M) NUTRIMORE 20-24-0 NUTRIMORE 18-28-0
NUTRIMORE 15-15-15(S) NUTRIMORE 20-40-0 IDEALFER 20-10-0
IDEALFER 18-8-8 IDEALFER 16-20-0 EUROPHOS 20-20-0
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0* NUTRIMORE WINNER 40-0-0*
IDEALFER ΑΣ.ΝΙΤΡ.ΑΜΜ. IDEALFER ΟΥΡΙΑ 46-0-0
*Εφαρμόζεται τέλεια και μέσω υδρολίπανσης.
Μπορείτε επίσης να δείτε:
FERTIPLANT Υδατοδιαλυτά NPK FERTIPLANT Υδατοδιαλυτές Πρώτες Ύλες
Η εταιρεία Γαβριήλ διαθέτει και άλλους τύπους λιπάσματος που απλά δεν αναφέρονται.