Επιλογή Σελίδας

Γραμμές Παραγωγής

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

  • Πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή συσκευασίας χημικών κοκκωδών λιπασμάτων.
  • Υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής υδατοδιαλυτών λιπασμάτων.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

  • Πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή συσκευασίας χημικών κοκκωδών λιπασμάτων.
  • Υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής bulk blending λιπασμάτων και της σειράς λιπασμάτων NUTRIMORE με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN.
  • Γραμμές συσκευασίας λιπασμάτων σε big bag.