Επιλογή Σελίδας

 

Ελιά

 

H ελιά θεωρείται δέντρο μειωμένων απαιτήσεων και μεγάλης ανθεκτικότητας. Για να επιτευχθεί όμως άριστη ανάπτυξη και μέγιστη παραγωγικότητα είναι απαραίτητη η προσθήκη των βασικών θρεπτικών στοιχείων για την ελιά στην ιδανική ποσότητα και αναλογία.

an thr elias

ΑΖΩΤΟ

Το άζωτο της βασικής λίπανσης στην ελιά επηρεάζει:

 • την διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών
 • την επιτυχημένη ανθοφορία και καρπόδεση
 • την ανάπτυξη ικανοποιητικής ανοιξιάτικης νέας βλάστησης πριν ανέβουν οι θερμοκρασίες

Το άζωτο της επιφανειακής λίπανσης στην ελιά:

 • καλύπτει τις ανάγκες για καλή ανάπτυξη των καρπών (καλό βάρος).

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Η έλλειψη φωσφόρου στην ελιά επηρεάζει την ανθοφορία και κατ’ επέκταση την καρποφορία και την ωρίμανση των καρπών. Είναι σκόπιμη η χορήγησή του κάθε χρονιά ιδίως όταν :

 • δεν έγιναν Φωσφορικές λιπάνσεις
 • έχουμε υψηλές συγκεντρώσεις σε Ανθρακικό Ασβέστιο, εδάφη με υψηλό pH

ΚΑΛΙΟ Η επάρκεια ή ανεπάρκεια του Καλίου στο ελαιόδεντρο, έχει άμεση επίδραση:

 • στην ποιότητα του καρπού και την ελαιοπεριεκτικότητα
 • στην τελική παραγωγή
 • βελτιώνει την ποιότητα του ελαιολάδου
 • αυξάνει την αντοχή των δένδρων σε παγετό, ξηρασία, εχθρούς και ασθένειες

ΒΟΡΙΟ Η έλλειψη βορίου είναι η πλέον συνηθισμένη τροφοπενία στην ελιά και:

 • μειώνει την γονιμότητα του ελαιώνα και επηρεάζεται δραματικά την παραγωγή
 • σε σοβαρές ελλείψεις μειώνει την ανθοφορία και την καρπόδεση, και αυξάνει την καρπόπτωση.

 ΜΑΓΝΗΣΙΟ Είναι βασικό δομικό συστατικό της χλωροφύλλης με άμεση επίδραση στην φωτοσύνθεση.

Η έλλειψη μαγνησίου στην ελιά επηρεάζει:

 • Την ανάπτυξη του δένδρου
 • την παραγωγή καρπού και μειώνει τις τελικές αποδόσεις της καλλιέργειας

prlipel

Επιλέγοντας Nutrimore στην βασική λίπανση της ελιάς:

 • Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα ελαιόδενδρα. Τα Nutrimore δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο το οποίο συνήθως εκπλένεται και δεν φτάνει ποτέ στα ελαιόδεντρα.
 • Λόγω του παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN το άζωτο παρέχεται ομαλά και για παρατεταμένο διάστημα. Έτσι δεν κινδυνεύεις από βλαστομανία ενώ παρέχεις επαρκή αζωτούχο θρέψη στα κρίσιμα στάδια της διαφοροποίησης των ανθοφόρων οφθαλμών και της καρπόδεσης.
 • Ο φώσφορος όπου περιέχεται είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα είναι άμεσα διαθέσιμος.
 • Υπάρχει δυνατότητα για επιλογή τύπων που συνδυάζουν άζωτο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο και βόριο στην ιδανική αναλογία για την ελιά με μια εφαρμογή.

Στην επιφανειακή λίπανση της ελιάς επιλέγοντας Nutrimore N-PLUS ή Nutrimore WINNER:

 • Κάνεις οικονομία στο λίπασμα, ρίχνεις έως και 50% λιγότερα κιλά σε σχέση με την θειϊκή αμμωνία την ασβεστούχο νιτρική αμμωνία κ.α. και τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λιπάσματος σε σχέση με την κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή.
 • Έχεις μηδενικές απώλειες σε άζωτο. Τελικά στα δέντρα φτάνει περισσότερο άζωτο ομαλά και για παρατεταμένο διάστημα. -Πετυχαίνεις αύξηση στο μέγεθος των καρπών.

Τελικά με τα Nutrimore παρέχεις περισσότερη και καλύτερη θρέψη συνδυάζοντας οικονομία και ευελιξία. Τα ελαιόδεντρα στο ανταποδίδουν με αύξηση σοδειάς!

Προτεινόμενα προϊόντα:

 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE

20-7-12(M)+2MgO+0,3B

NUTRIMORE

20-6-14(M)+0,3B

IDEALFER 18-8-8 IDEALFER 20-10-10
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 NUTRIMORE WINNER 40-0-0 NUTRIMORE WINNER BOR
NUTRIMORE 10-0-40  BOR-AS Θειϊκ. Αμμ. με βόριο  BOR-CAN Ασβ. Νιτρ. Αμ. με βόριο
Μπορείτε επίσης να δείτε:
Fertiplant Boron Fertiplant Νιτρικό Κάλιο ACTIVE BOR 11%
ACTIVE IDHA Χηλικά Ιχνοστοιχεία
Η εταιρεία Γαβριήλ διαθέτει και άλλους τύπους λιπάσματος που απλά δεν αναφέρονται.