Επιλογή Σελίδας

Εξαγωγές

Την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας την έχει αναγνωρίσει η εγχώρια αγορά λιπασμάτων και όχι μόνο. Η εταιρεία μας έχει διευρύνει την εμπορική της δραστηριότητα τις Βαλκανικές χώρες, αλλά και σε Κύπρο, Λίβανο, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβιά, Ταϊβάν κ.α. Κάθε χρόνο τα μερίδια μας στην αγορά λιπασμάτων του εξωτερικού αυξάνονται γεγονός που επιβεβαιώνει τα υψηλά standard που μας χαρακτηρίζουν.