Επιλογή Σελίδας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Το θείο είναι βασικό συστατικό των φυτικών πρωτεϊνών.

Φυτά µε αυξημένες απαιτήσεις για πρόσληψη θείου είναι η σόγια, το λάχανο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το πράσο.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Τα φυτά προσλαμβάνουν το θείο υπό μορφή θειικής ρίζας (SO4-) κι’ αυτό ευνοείται από την αλκαλικότητα του εδάφους. Για τον ίδιο λόγο η αλκαλικότητα των εδαφών ευνοεί και την έκπλυση του θείου.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ

Η έλλειψη θείου η οποία είναι σπάνια συνήθως εκδηλώνεται πρώτα στα νεότερα φύλλα, στα μεσονεύρια των φύλλων και γενικότερα η έλλειψη του εντοπίζεται σε όλο το φυτό.

 

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΘΕΙΟΥ

Η τροφοπενία θείου δεν είναι συνηθισμένη. Εμφανίζεται σε περιπτώσεις όπως:

  • Αμμώδη εδάφη.
  • Υψηλή συγκέντρωση χλωρίου.
  • Χαμηλή θερμοκρασία.

Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκαλούνται είτε λόγω άλλων τροφοπενιών, είτε για άλλους λόγους. Θα πρέπει πάντα να παίρνεται την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Έγκυρη διάγνωση τροφοπενιών προκύπτει μετά από εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

Τα συμπτώματα της τροφοπενίας θείου εμφανίζεται ως:

  • Μεσονεύρια χλώρωση των φύλλων μεταξύ των κυρίων νευρώσεων.
  • Κιτρινίσμα νεαρών φύλλων .
  • Χλώρωση και καχεξία σε όλο το φυτό

s2 s1

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΘΕΙΟΥ

H περίσσεια θείου είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο.