Επιλογή Σελίδας

Καλαμπόκι

Η χώρα μας έχει τις μεγαλύτερες αποδόσεις στο καλαμπόκι απ’ όλο τον κόσμο. Αποδόσεις των 1500 κιλών/στρέμμα είναι πια συνηθισμένες! Επαρκής τροφοδοσία με τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά στο σωστό χρόνο, εγγυώνται για τις maximum αποδόσεις!

an thr kal 

ΑΖΩΤΟ

Το άζωτο είναι το θρεπτικό συστατικό που το καλαμπόκι χρειάζεται σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ρυθμίζει την ανάπτυξη και καθορίζει τις αποδόσεις της καλλιέργειας.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Ο φώσφορος εγγυάται την άριστη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος συνεπώς και την περαιτέρω καλή εξέλιξη της καλλιέργειας.

ΚΑΛΙΟ

Το κάλιο προσλαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες από το καλαμπόκι. Επειδή όμως στο καλαμπόκι το κάλιο συσσωρεύεται στα φύλλα και τα στελέχη τελικά επιστρέφει στο χωράφι, εκτός εάν το προϊόν πάει για ενσίρωση. Προσδίδει αντοχή στα φυτά, καλό γέμισμα του σπάδικα και τελικά αύξηση στην παραγωγή.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Από τα ιχνοστοιχεία η πιο συνηθισμένη τροφοπενία είναι αυτή του ψευδαργύρου.

prlipkal

Επιλέγοντας Nutrimore στην βασική λίπανση του καλαμποκιού:

 

 

  • Με Nutrimore 30-6-6+0,7Zn ή 30-15-0+0,3Zn κ.α. κάνεις οικονομία στο λίπασμα. Ρίχνεις 20-30% λιγότερα κιλά σε σχέση με τους κοινούς τύπους λιπασμάτων όπως 20-10-10, ή 20-10-0 αντίστοιχα.
  • Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά σου. Τα Νutrimore δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο, το οποίο συνήθως λόγω των συχνών ποτισμάτων εκπλένεται και δεν φτάνει ποτέ στα φυτά.
  • Παρέχεις παρατεταμένη θρέψη με άζωτο. Καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες θρέψης σε άζωτο στα κρίσιμα στάδια της βλαστικής ανάπτυξης.
  • Ο φώσφορος όπου περιέχεται είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα διαθέσιμος για τα φυτά.
  • Δίνεται η δυνατότητα για επιλογή τύπων που συνδυάζουν άζωτο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο στην ιδανική αναλογία για το καλαμπόκι με μία εφαρμογή.

Επιλέγοντας Nutrimore N-PLUS ή Nutrimore WINNER στην επιφανειακή λίπανση του καλαμποκιού:

  • Έχεις μηδενικές απώλειες σε άζωτο γι’ αυτό μπορείς να ρίχνεις έως και 50 % λιγότερα κιλά σε σχέση με την νιτρική αμμωνία ή την ασβεστούχο νιτρική αμμωνία και τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λιπάσματος σε σχέση με την κοινή ουρία και την απλή ουροθειϊκή.
  • Παρέχεις άζωτο με ομαλό ρυθμό στο κρίσιμο στάδιο της άνθισης.
  • Εφαρμόζονται τέλεια και μέσω υδρολίπανσης. Γλιτώνεις και σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον 20% απώλειες που εμφανίζει η χρήση της κοινής ουρίας και απλής ουροθειϊκής.

Τελικά με τα Nutrimore παρέχεις περισσότερη και καλύτερη θρέψη συνδυάζοντας οικονομία και ευελιξία. Το καλαμπόκι όπως αποδεικνύει και έρευνα που πραγματοποιεί η εταιρεία μας σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανταποδίδει με τουλάχιστον 10.5% αύξηση σοδειάς κατά μέσο όρο!

Προτεινόμενα προϊόντα:

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE 30-6-6(M)+0,7Zn NUTRIMORE 24-8-8(M)+0,5Zn NUTRIMORE 15-15-15(M)
NUTRIMORE 27-7-7(M)+0,5Zn NUTRIMORE 30-15-0+0,5Zn NUTRIMORE 25-15-0+0,5Zn
IDEALFER 18-8-8 IDEALFER 20-10-0 EUROPHOS 20-20-0
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0* NUTRIMORE WINNER 40-0-0* NUTRIMORE

40-0-0+0,7Fe+0,7Zn

IDEALFER ΑΣ.ΝΙΤΡ.ΑΜΜ. IDEALFER ΟΥΡΙΑ 46-0-0
*Εφαρμόζεται τέλεια και μέσω υδρολίπανσης.
Μπορείτε επίσης να δείτε:
FERTIPLANT Υδατοδιαλυτά NPK FERTIPLANT Υδατοδιαλυτές Πρώτες Ύλες
Η εταιρεία Γαβριήλ διαθέτει και άλλους τύπους λιπάσματος που απλά δεν αναφέρονται.