Επιλογή Σελίδας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Το Κάλιο είναι το θρεπτικό συστατικό – ρυθμιστής του μεταβολισμού των φυτών.

Το κάλιο στα φυτά:

 • Ρυθμίζει το άνοιγμα και κλείσιμο των στοματίων, κατά συνέπεια την υδατική οικονομία γενικότερα του φυτού και το κάνει ανθεκτικό σε περιόδους ξηρασίας ή παγετού.
 • Είναι χαρακτηριστικό θρεπτικό στοιχείο που δίνει καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στους καρπούς(μέγεθος, γεύση, χρώμα)
 • Αυξάνει την περιεκτικότητα πρωτεΐνης στα φυτά.
 • Ενισχύει την δράση τουλάχιστον 80 ενζύμων.
 • Ευνοεί τον σχηματισμό κυτταρίνης και ελαττώνει το πλάγιασμα.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Το κάλιο ανταγωνίζεται έντονα με τα στοιχεία Άζωτο, Μαγνήσιο, Ασβέστιο. Η σχέση Κ+Mg/Ca είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκδήλωση ή μη ανωμαλιών στα φυτά και καθοριστική για την ποιότητα τους. Εντατικές αρδεύσεις ή έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν έκπλυση του καλίου.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ

Το κάλιο είναι ευκίνητο στοιχείο μέσα στο φυτό και ως εκ τούτου τα συμπτώματα τροφοπενίας εκδηλώνονται πρώτα στα παλαιότερα φύλλα.

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΚΑΛΙΟΥ

.Η τροφοπενία καλίου είναι πιθανό να προκληθεί:

 • Σε εδάφη αμμώδη.
 • Σε εδάφη με περίσσεια σε μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca) και άζωτο (Ν).

Η τροφοπενία καλίου έχει ως συνέπεια:

 • Ωχροκίτρινη απόχρωση της περιφέρειας των φύλλων.
 • Ο μεταχρωματισμος αυτος επεκτεινεται προς το εσωτερικο των φυλλων και στα μεσονευρια διαστηματα.
 • Οι βλαστοί του φυτού είναι ασυνήθιστα λεπτοί.
 • Δυσκαμψία και πρόωρη ξυλοποίηση των βλαστών.
 • Οι καρποί είναι μικρότερου μεγέθους, παρουσιάζουν μεταχρωματισμούς στο εσωτερικό τους, καθίστανται υδαρείς και μαλακοί, εμφανίζουν ωχροκίτρινες κυλιδες.

Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκαλούνται είτε λόγω άλλων τροφοπενιών, είτε για άλλους λόγους. Θα πρέπει πάντα να παίρνεται την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Έγκυρη διάγνωση τροφοπενιών προκύπτει μετά από εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

k1 k2

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΚΑΛΙΟΥ

Η τοξικότητα του καλίου εκδηλώνεται σαν τροφοπενία άλλων στοιχείων όπως του αζώτου (Ν), του ασβεστίου (Ca) και του μαγνησίου (Mg).

Το κάλιο αναπτύσσει συνεργιστική δράση με τα στοιχεία σίδηρο (Fe) και μαγγάνιο (Mn).