Επιλογή Σελίδας

Κανονισμός REACH

  • REACH είναι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα.
  • Παράλληλα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας χημικών προϊόντων της ΕΕ, βάζοντας περιορισμούς στις προδιαγραφές των προϊόντων που κυκλοφορούν, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο υψηλά ποιοτικά standard.
  • Όλα τα προϊόντα που διακινεί η εταιρεία μας έχουν αριθμό καταχώρισης REACH.