Επιλογή Σελίδας

Πιπεριά

Προτεινόμενα προϊόντα:

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE 20-10-15(S)+2MgO+1Fe+0,7Zn NUTRIMORE 15-10-18(S)+3MgO NUTRIMORE 15-15-15(S)
IDEALFER 20-10-10 IDEALFER 11-15-15 COMPLET 12-12-17+2MgO+TE
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0* NUTRIMORE WINNER 40-0-0*
IDEALFER ΑΣ.ΝΙΤΡ.ΑΜΜ. IDEALFER ΟΥΡΙΑ 46-0-0
*Εφαρμόζεται τέλεια και μέσω υδρολίπανσης
Μπορείτε επίσης να δείτε:
FERTIPLANT Υδατοδιαλυτά NPK FERTIPLANT Υδατοδιαλυτές Πρώτες Ύλες ACTIVE IDHA Χηλικά Ιχνοστοιχεία
Η εταιρεία Γαβριήλ διαθέτει και άλλους τύπους λιπάσματος που απλά δεν αναφέρονται.