Επιλογή Σελίδας

 

Ρύζι

 

Το ρύζι είναι μία ιδιόρυθμη καλλιέργεια μιας και καλλιεργείται σε εδάφη σχεδόν σε μόνιμη κατάκλυση με νερό. Γι΄αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο του λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Λιπάσματα με νιτρικό άζωτο πρακτικά απαγορεύονται γιατί θα έχουν πολύ υψηλές απώλειες λόγω έκπλυσης.

Επίσης λιπάσματα που περιέχουν κοινό ουρεϊκό άζωτο θα έχουν επίσης πολύ μεγάλες απώλειες λόγω εξαέρωσης.

an thr ryzi 

ΑΖΩΤΟ

Το άζωτο είναι το σπουδαιότερο θρεπτικό στοιχείο για το ρύζι και επηρεάζει καθοριστικά την απόδοση της καλλιέργειας.

 • Διεγείρει το αδέλφωμα και αυξάνει τον αριθμό των αδελφιών
 • Καθορίζει τις τελικές αποδόσεις μιας και αυξάνει τον αριθμό των φοβών, των κόκκων ανά φόβη και το γέμισμα των κόκκων.

Οι συνθήκες κατάκλυσης με νερό ευνοούν τις απώλειες του αζώτου. Γι’ αυτό είναι απαγορευτική η χρήση νιτρικού αζώτου.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ

 • Η επάρκεια σε φώσφορο εξασφαλίζει την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος.
 • Ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρών στελεχών.
 • Προωθεί την άνθιση, την ωρίμανση και την αύξηση στο βάρος των κόκκων.

ΚΑΛΙΟ

Στην αρχή της βλαστικής περιόδου επηρεάζει τον αριθμό των αδελφιών. Στην συνέχεια συντελεί στην αύξηση του βάρους των κόκκων.

 • Κάνει τα φυτά ανθεκτικά σε ασθένειες και άσχημες καιρικές συνθήκες.
 • Βοηθά στον σχηματισμό ισχυρών στελεχών και δίνει αντοχή στο πλάγιασμα.

Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κόκκων και αυξάνει τις αποδόσεις.

 ΘΕΙΟ

Το ρύζι είναι απαιτητικό σε θείο γι’ αυτό θα πρέπει να προτιμώνται λιπάσματα που περιέχουν θείο.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Προτείνεται προληπτικά η εφαρμογή τύπων που περιέχουν ψευδάργυρο με την βασική λίπανση.

prlipriz

Επιλέγοντας Nutrimore στην βασική λίπανση του ρυζιού:

 • Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά. Τα Νutrimore δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο. Το Νιτρικό άζωτο σε συνθήκες κατάκλυσης εμφανίζει τεράστιες απώλειες και δεν φτάνει ποτέ στα φυτά. Τα Nutrimore περιέχουν ουρεϊκό άζωτο 100% ενισχυμένο με τον παρεμποδιστή ουρέσης AGROTAIN (γι’ αυτό έχουν μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης) και ένα μέρος αμμωνιακό-σταθερό άζωτο.
 • Παρέχεις παρατεταμένη θρέψη με άζωτο. Έτσι καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες θρέψης σε άζωτο καθόλη την καλλιεργητική περίοδο. Τα φυτά δεν γίνονται υδαρή και αντέχουν στην πυρικουλάρια και το πλάγιασμα. Αυξάνεται το ποσοστό πρωτεΐνης στους κόκκους και αυξάνεται η παραγωγή.
 • Ο φώσφορος όπου περιέχεται είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός, άρα είναι διαθέσιμος για τα φυτά.
 • Δίνεται η δυνατότητα για επιλογή τύπων που συνδυάζουν άζωτο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο στην ιδανική αναλογία για το ρύζι με μια εφαρμογή.

Στην επιφανειακή λίπανση, επιλέγοντας Nutrimore N-PLUS ή Nutrimore WINNER έχεις μηδενικές απώλειες αζώτου και έτσι:

 • Ρίχνεις τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λιπάσματος σε σχέση με την κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή.
 • Επιλέγοντας Nutrimore WINNER 40-0-0+14.5SO3 ταυτόχρονα παρέχεις το πολύτιμο θείο για το ρύζι.

Τελικά με τα Nutrimore παρέχεις περισσότερη και καλύτερη θρέψη συνδυάζοντας οικονομία και ευελιξία και το ρύζι στο ανταποδίδει με αύξηση σοδειάς! Το απέδειξε και 2ετής έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα Nutrimore έναντι των κοινών λιπασμάτων αυξάνουν την σοδειά τουλάχιστον κατά 10%!

Προτεινόμενα προϊόντα:

 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE 30-6-6(M)+0,7Zn NUTRIMORE 24-8-8(M)+0,5Zn NUTRIMORE 27-7-7(M)+0,5Zn
NUTRIMORE 15-15-15(M) NUTRIMORE 30-15-0+0,5Zn
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 NUTRIMORE WINNER 40-0-0
IDEALFER ΟΥΡΙΑ 46-0-0 AS-GRAN Θειϊκή Αμμωνία Κοκκώδης
Η εταιρεία Γαβριήλ διαθέτει και άλλους τύπους λιπάσματος που απλά δεν αναφέρονται.