Επιλογή Σελίδας

Σιτάρι

Η ισορροπημένη και επαρκής λίπανση ιδιαίτερα για τα σιτηρά μπορεί να οδηγήσει τόσο σε αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων όσο και στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας. Πρωταρχικής σημασίας θρεπτικό στοιχείο για τα σιτηρά είναι το άζωτο. Ακολουθεί ο φώσφορος ενώ το κάλιο αν και είναι σημαντικό στοιχείο θρέψης για το σιτάρι επειδή συσσωρεύεται στο στάχι στις περιπτώσεις που αυτό ενσωματώνεται στο έδαφος δεν απαιτείται επιπλέον προσθήκη μέσω λιπάσματος.

anagthre sit

ΆΖΩΤΟ:

Το άζωτο επηρεάζει περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο τις στρεμματικές αποδόσεις και την ποιότητα της παραγωγής στην καλλιέργεια των σιτηρών . Μειώνοντας την αζωτούχο θρέψη κατά 3 μονάδες η παραγωγή μειώνεται κατά 100 kgr/ στρέμμα. Επειδή από την σπορά και μέχρι να ξεπροβάλει το νεαρό φυτό οι ανάγκες θρέψης καλύπτονται από τον σπόρο. Μέχρι το φυτό να αναζητήσει άζωτο από το λίπασμα της βασικής λίπανσης θα έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 15-20 ημέρες. Εάν στην βασική λίπανση χρησιμοποιήσουμε λιπάσματα που περιέχουν νιτρικό άζωτο το οποίο είναι πολύ επιρρεπές στις απώλειες θα έχει ήδη εκπλυθεί όταν το φυτό το αναζητήσει.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ:

Τα σιτηρά έχουν ανάγκη υψηλών ποσοτήτων φωσφόρου κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης για την δημιουργία δυνατού ριζικού συστήματος. Είναι σημαντικό τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε να έχουν υψηλό ποσοστό υδατοδιαλυτού φωσφόρου γιατί μόνο ο υδατοδιαλυτός φώσφορος είναι διαθέσιμος για τα φυτά.

ΚΑΛΙΟ:

Στα σιτηρά ιδίως όταν  το άχυρο δεν απομακρύνεται από το χωράφι  παρατηρούνται μικρότερες ανάγκες σε κάλιο.

Prlipsitneo

Επιλέγοντας Nutrimore 30-15-0 ή Nutrimore 20-24-0 κ.α. στην βασική λίπανση των σιτηρών:

  •   Ρίχνεις 20-30% λιγότερα κιλά σε σχέση με τις κοινές θειοφωσφορικές π.χ. 20-10-0, 16-20-0 και μειώνεις το κόστος λίπανσης τουλάχιστον 15-20%
  • Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά. Τα Nutrimore δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο το οποίο συνήθως εκπλένεται πριν το αφομοιώσουν τα φυτά.
  • Παρέχεις παρατεταμένη θρέψη με άζωτο. Ακόμα και εάν οι καιρικές συνθήκες καθυστερήσουν την επιφανειακή λίπανση η καλλιέργεια ΄δεν θα καθίσει΄.
  • Αποφεύγεις τον κίνδυνο πρόκλησης τοξικοτήτων κατά την σπορά.
  • Παρέχεις φώσφορο πάνω από 95% υδατοδιαλυτό άρα διαθέσιμο για τα φυτά.

Επιλέγοντας NUTRIMORE N-PLUS ή NUTRIMORE WINNER στην επιφανειακή λίπανση των σιτηρών:

  • Έχεις μηδενικές απώλειες σε άζωτο.
  • Ρίχνεις έως και 50 % λιγότερα κιλά λίπασμα σε σχέση με την Νιτρική Αμμωνία, την ΑΝΑ και την Νιτροθειϊκή.
  • Τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λιπάσματος σε σχέση με την κοινή ουρία και την απλή ουροθειϊκή.
  • Πετυχαίνεις ομαλή και παρατεταμένη θρέψη – Δυνατότητα για εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή.
  • Άμεση θρέψη με άζωτο.

Τελικά με τα NUTRIMORE παρέχεις περισσότερη και καλύτερη θρέψη συνδυάζοντας οικονομία και ευελιξία. Τα σιτηρά όπως αποδεικνύει και έρευνα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας με λιπάσματα NUTRIMORE αντί για κοινά χημικά λιπάσματα ανταποδίδουν με τουλάχιστον 10% αύξηση σοδειάς!

Έντυπο NUTRIMORE_ ΣΙΤΑΡΙ

 

Προτεινόμενα προϊόντα:

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE 30-15-0 NUTRIMORE 25-15-0 NUTRIMORE 20-24-0
NUTRIMORE 18-28-0 EUROPHOS 20-20-0 IDEALFER 16-20-0
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 NUTRIMORE WINNER 40-0-0
IDEALFER ΑΣ.ΝΙΤΡ.ΑΜΜ. IDEALFER ΟΥΡΙΑ 46-0-0
Η εταιρεία Γαβριήλ διαθέτει και άλλους τύπους λιπάσματος που απλά δεν αναφέρονται.