Επιλογή Σελίδας

 

 

 

 

 

 Τα εργοστάσια μας

Η εταιρεία μας έχει επενδύσει σε 2 ιδιόκτητα και υπερσύγχρονα εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων. Έχουν έδρα το ένα στο Άργος και το άλλο στον Βόλο, κομβικά σημεία και τα δύο της Ελλάδος, ώστε να μειώνουμε τα μεταφορικά έξοδα της μεταφοράς στο ελάχιστο δυνατό.

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

  • Καλύπτει συνολική έκταση 35 στρεμμάτων εκ΄ των οποίων  τα 6 στρέμματα είναι καλυμμένα.
  • Έχει αποθηκευτική ικανότητα πάνω από 35.000 ΜΤ χύμα & συσκευασμένου προϊόντος.
  • Λειτουργεί υπερσύγχρονη γραμμή συσκευασίας χημικών κοκκωδών λιπασμάτων.
  • Είναι εξοπλισμένο με πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής  υδατοδιαλυτών λιπασμάτων.

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

  • Καλύπτει συνολική έκταση 45 στρεμμάτων εκ΄ των οποίων  τα 8 στρέμματα είναι καλυμμένα. Πρόσφατα επενδύσαμε στην αγορά διπλανού οικοπέδου, του οποίου η διαμόρφωση έχει ήδη ολοκληρωθεί.
  • Έχει αποθηκευτική ικανότητα πάνω από 80.000 ΜΤ χύμα & συσκευασμένου προϊόντος.
  • Λειτουργεί υπερσύγχρονη γραμμή συσκευασίας χημικών κοκκωδών λιπασμάτων.
  • Λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής σταθεροποιημένων λιπασμάτων NUTRIMORE με παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN.