Επιλογή Σελίδας
1. Τι μορφές αζώτου μπορώ να χρησιμοποιήσω. Τι απώλειες θα έχω.

Τα λιπάσματα που συνήθως χρησιμοποιούμε περιέχουν άζωτο με τις εξής χημικές μορφές:

Ουρεϊκό (καρβαμιδικό ) Περιέχεται στην ουρία, στην ουροθειϊκή, τη φωσφορική ουρία και σε όσα blending λιπάσματα συμπεριλαμβάνονται κάποια από τα παραπάνω λιπάσματα κ.α.

Απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης: 30-50%

Αμμωνιακό (ΝΗ4+Ν). Περιέχεται στα λιπάσματα όπως θειϊκή αμμωνία, ασβεστ. νιτρική αμμωνία, νιτρική αμμωνία, σε ΝP και NPK λιπάσματα κ.α.

Απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης:10-15 %                              

Νιτρικό (ΝΟ3+ Ν). Περιέχεται στη νιτρικές αμμωνία, την ασβεστ. νιτρ. αμμωνία καθώς και σε άλλα λιπάσματα όπως νιτρικό ασβέστιο, νιτρικό κάλιο, σε ΝP και NPK λιπάσματα κ.α.

Απώλειες αζώτου λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης:

40-50% 

 546875526528

2. Πως χάνεται το άζωτο μετά την εφαρμογή του

546818713978                        21351487138718

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ    

Μετά την εφαρμογή της κοινής ουρίας ή της απλής ουροθειϊκής επιδρά το ένζυμο ουρεάση (βρίσκεται άφθονο στο έδαφος) και αρχίζει άμεσα η μετατροπή της ουρίας σε αμμωνιακό άζωτο (υδρόλυση). Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε 2-3 ημέρες, οδηγεί σε πλεονάσματα αμμωνιακού αζώτου στο έδαφος και διαφυγή αέριας αμμωνίας στην ατμόσφαιρα.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 30-50%

                                                                 867138671    2153878718367165145 ΕΚΠΛΥΣΗ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

Η μετατροπή του αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικό (νιτροποίηση) ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Το αμμωνιακό άζωτο μετατρέπεται αρχικά σε νιτρώδες (με την βοήθεια των Nitrosomonas) και στη συνέχεια σε νιτρικό ( με την παρέμβαση των Nitrobacter).                                                                                                                                                           Το νιτρικό άζωτο είναι αρνητικά φορτισμένο και απωθείται από τα αρνητικά επίσης φορτισμένα κολλοειδή του εδάφους και γρήγορα ξεφεύγει του ριζικού υποστρώματος. Το φαινόμενο εντείνεται στα ελαφρά αμμουδερά εδάφη.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 15-25%

215485718718                                               23571857318618           

 ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Το νιτρικό άζωτο εκτός από απώλειες λόγω έκπλυσης κινδυνεύει και από απώλειες απονιτροποίησης. Σε συνθήκες κατάκλισης με νερό, οι πόροι του εδάφους που περιέχουν οξυγόνο γεμίζουν με νερό. Τα βακτήρια του εδάφους για να αναπνεύσουν αποσπούν το οξυγόνο από την νιτρικό άζωτο και το μετατρέπουν σε άζωτο (αέρια μορφή) το οποίο χάνεται στην ατμόσφαιρα. Η διαδικασία αυτή είναι εντονότερη στα αργιλώδη – βαριά.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 5-35%

3. Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τις απώλειες αζώτου της κοινής ουρίας ?
  • Εάν το λίπασμα πέσει πάνω σε φυτικά υπολείμματα (χωρίς να ενσωματωθεί) η εξαέρωση αμμωνίας είναι ταχύτερη.
  • Το pH του εδάφους επηρεάζει την εξαέρωση αμμωνίας. Όσο υψηλότερο είναι το pH του εδάφους τόσο μεγαλύτερες είναι οι απώλειες εξαέρωσης.
  • Eλαφρά (αμμουδερά) εδάφη έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για απώλειες εξαέρωσης.

Η βροχή ή η άρδευση μετά τη λίπανση συμβάλλουν στη μετακίνηση της ουρίας μέσα στην εδαφική μάζα, η οποία παρέχει μία ασπίδα στην εξαέρωση αμμωνίας

56123848743