Επιλογή Σελίδας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Το βόριο είναι από τα πιο σημαντικά ιχνοστοιχεία για τα φυτά.

  • Ευνοεί την άνθιση, αυξάνει την βιοωσιμότητα της γύρης και αυξάνει την καρπόδεση.
  • Ευνοεί την καλή ανάπτυξη της ρίζας γι’ αυτό και είναι υψίστης σημασίας θρεπτικό συστατικό σε ριζώδεις καλλιέργειες όπως το καρότο, τα τεύτλα κ.α.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Η πρόσληψη του Βορίου από τα φυτά παρεμποδίζεται από την πρόσληψη ασβεστίου. Αντίθετα διευκολύνεται από την πρόσληψη καλίου.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ

Το βόριο είναι το πλέον δυσκίνητο στοιχείο μέσα στο φυτό. Συμπτώματα εμφανίζονται στα νεαρά φύλλα και στην κορυφή.

 

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΒΟΡΙΟΥ

Η τροφοπενία σε βόριο στα φυτά μπορεί να προκληθεί:

– Υψηλό pH.
– Αυξημένα επίπεδα Αζώτου, Ασβεστίου και Καλίου.
– Χαμηλή περιεκτικότητα υποστρώματος σε οργανική ύλη.
– Ξηρασία.
– Έκπλυση του σε αμμώδη εδάφη.

Συμπτώματα τροφοπενίας βορίου:
– Τα νεότερα φύλλα γίνονται παχύτερα (κυρίως στην κορυφή) και αποκτούν ανοικτό πράσινο χρώμα και ακανόνιστο περίγραμμα.
– Εκτεταμένες νεκρώσεις των βλαστών.
– Νέκρωση του τελικού οφθαλμού.
– Διαταραχή της ανάπτυξης των ριζών.
– Υπολειπόμενη ανθοφορία και μειωμένη παραγωγή σπόρων.
– Μικρό μεσογονάτιο διάστημα.
– Ανάπτυξη τύπου “σκούπα της μάγισσας”

-Περιορισμένη ανάπτυξη της κεντρικής ρίζας αλλά και των

πλευρικών ριζών.

Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκαλούνται είτε λόγω άλλων τροφοπενιών, είτε για άλλους λόγους. Θα πρέπει πάντα να παίρνεται την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Έγκυρη διάγνωση τροφοπενιών προκύπτει μετά από εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

b2 b3 b1

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΒΟΡΙΟΥ

Το όριο τοξικότητας του Βορίου με τις φυσιολογικές τιμές είναι πολύ κοντά. Το όριο επάρκειας του Βορίου στο έδαφος είναι 0,5 ppm. Πάνω από 1 ppm η συγκέντρωση θεωρείται υψηλή και μπορεί να δράσει τοξικά. Προσέχουμε πολύ κατά την λίπανση των φυτών με Βόριο.

Η τοξικότητα βορίου ευνοείται : – σε εδάφη με χαμηλό pH.
– Υπερβολική χορήγηση βορίου.

Συμπτώματα τοξικότητας βορίου:
– Κιτρίνισμα και νέκρωση των φύλλων, από την περιφέρεια τους προς το κέντρο και ενδιάμεσα των νευρώσεων τους. Προσβάλλονται αρχικά τα παλαιότερα φύλλα.
– Έντονη φυλλόπτωση.