Επιλογή Σελίδας

Για εγγυημένα αυξημένες αποδόσεις στην ελιά δεν θέλει κόπο θέλει NUTRIMORE!

Επιλέγοντας Nutrimore 20-7-12+2MgO+B DDP, NUTRIMORE 20-6-14+B DDP κ.α. στην βασική λίπανση της ελιάς κερδίζεις στα σημεία:

 • Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα ελαιόδενδρα. Τα Nutrimore περιέχουν ουρεϊκό άζωτο ενισχυμένο 100% με AGROTAIN και κάποιες μονάδες αμμωνιακού-σταθερού αζώτου. Τα Nutrimore επίσης δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο το οποίο εκπλένεται και δεν φτάνει ποτέ στα ελαιόδεντρα. Γι’ αυτό χωρίς καμιά απώλεια όσο άζωτο περιέχεται στα NUTRIMORE φτάνει στα δέντρα. Περισσότερο άζωτο για τα ελαιόδεντρα σημαίνει καλύτερη βλάστηση, αύξηση απόδοσης άρα αύξηση κερδοφορίας!
 • Λόγω του παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN που ενισχύει τα NUTRIMORE, το άζωτο παρέχεται ομαλά. Έτσι δεν κινδυνεύεις από βλαστομανία. Επίσης λόγω των μηδενικών απωλειών σε άζωτο, παρέχεις επαρκή θρέψη που καλύπτουν άριστα τις ανάγκες της ελιάς σε άζωτο στα κρίσιμα στάδια της διαφοροποίησης των ανθοφόρων οφθαλμών και της καρπόδεσης.
 • Ο φώσφορος όπου περιέχεται είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα είναι πλήρως απορροφήσιμος, αυξάνοντας την παραγωγή ελαίου και επιταχύνοντας της ωρίμανση των καρπών.
 • Υπάρχει δυνατότητα για επιλογή τύπων που συνδυάζουν άζωτο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο και βόριο στην ιδανική αναλογία για την ελιά με μια εφαρμογή.
 • Τα βόριο στους τύπους που εμπεριέχονται είναι της καινοτόμου μορφής DDP. Δεν δεσμεύεται στο έδαφος και παρέχει θρέψη σε 2 χρόνους και άμεσα αλλά και παρατεταμένα. Είναι 10 φορές πιο ισχυρό από τα κοινά βόρια της αγοράς. Έτσι παρέχεται επαρκή θρέψη για την ελιά σε βόριο. Βελτιώνεται η ανθοφορία, η επιτυχημένη γονιμοποίηση άρα και αποδόσεις τόσο στην καρποφορία όσο και στην ελαιοποίηση.

Στην επιφανειακή λίπανση της ελιάς επιλέγοντας Nutrimore Winner, Nutrimore Winner Bor ή Nutrimore N-Plus :

 • Κάνεις οικονομία στο λίπασμα, ρίχνεις έως και 50% λιγότερα κιλά σε σχέση με την θειϊκή αμμωνία την ασβεστούχο νιτρική αμμωνία κ.α. και τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λιπάσματος σε σχέση με την κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή.
 • Έχεις μηδενικές απώλειες σε άζωτο. Τελικά στα δέντρα φτάνει περισσότερο άζωτο ομαλά και για παρατεταμένο διάστημα. – Πετυχαίνεις αύξηση στο μέγεθος των καρπών.
 • Με την επιλογή του Nutrimore Winner Bor πετυχαίνεις 2 σε 1. Πλήρη κάλυψη των αναγκών και σε άζωτο αλλά και σε βόριο.

Τελικά με τα Nutrimore παρέχεις περισσότερη και καλύτερη θρέψη συνδυάζοντας οικονομία και ευελιξία. Γι΄αυτό τα ελαιόδεντρα στο ανταποδίδουν με αύξηση σοδειάς!

ΔΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΡΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

an thr elias

ΑΖΩΤΟ

Το άζωτο της βασικής λίπανσης στην ελιά επηρεάζει:

 • την διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών
 • την επιτυχημένη ανθοφορία και καρπόδεση
 • την ανάπτυξη ικανοποιητικής ανοιξιάτικης νέας βλάστησης πριν ανέβουν οι θερμοκρασίες

Το άζωτο της επιφανειακής λίπανσης στην ελιά:

 • καλύπτει τις ανάγκες για καλή ανάπτυξη των καρπών (καλό βάρος).

ΦΩΣΦΟΡΟΣ: Η έλλειψη φωσφόρου στην ελιά επηρεάζει την ανθοφορία και κατ’ επέκταση την καρποφορία και την ωρίμανση των καρπών. Είναι σκόπιμη η χορήγησή του κάθε χρονιά ιδίως όταν :

 • δεν έγιναν Φωσφορικές λιπάνσεις
 • έχουμε υψηλές συγκεντρώσεις σε Ανθρακικό Ασβέστιο, εδάφη με υψηλό pH

ΚΑΛΙΟ Η επάρκεια ή ανεπάρκεια του Καλίου στο ελαιόδεντρο, έχει άμεση επίδραση:

 • στην ποιότητα του καρπού και την ελαιοπεριεκτικότητα
 • στην τελική παραγωγή
 • βελτιώνει την ποιότητα του ελαιολάδου
 • αυξάνει την αντοχή των δένδρων σε παγετό, ξηρασία, εχθρούς και ασθένειες

ΒΟΡΙΟ Η έλλειψη βορίου είναι η πλέον συνηθισμένη τροφοπενία στην ελιά και:

 • μειώνει την γονιμότητα του ελαιώνα και επηρεάζεται δραματικά την παραγωγή
 • σε σοβαρές ελλείψεις μειώνει την ανθοφορία και την καρπόδεση, και αυξάνει την καρπόπτωση.

 ΜΑΓΝΗΣΙΟ Είναι βασικό δομικό συστατικό της χλωροφύλλης με άμεση επίδραση στην φωτοσύνθεση.

Η έλλειψη μαγνησίου στην ελιά επηρεάζει:

 • Την ανάπτυξη του δένδρου
 • την παραγωγή καρπού και μειώνει τις τελικές αποδόσεις της καλλιέργειας

H ελιά είναι από πολλούς παρεξηγημένη και θεωρείται δέντρο μειωμένων απαιτήσεων και μεγάλης ανθεκτικότητας. Για να επιτευχθεί όμως άριστη ανάπτυξη και μέγιστη παραγωγικότητα είναι απαραίτητη η προσθήκη των βασικών θρεπτικών στοιχείων για την ελιά στην ιδανική ποσότητα και αναλογία κάθε χρόνο.

 

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

NUTRIMORE

20-7-12(M)+2MgO+B DDP

NUTRIMORE

20-6-14(M)+B DDP

NUTRIMORE

21-7-17+2MgO+Fe DDP+Zn DDP

 

Complet 12-12-17+2MgO+TE IDEALFER 20-10-10
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 NUTRIMORE WINNER 40-0-0 NUTRIMORE WINNER BOR
NUTRIMORE WINNER COMBI  BOR-AS Θειϊκ. Αμμ. με βόριο
Μπορείτε επίσης να δείτε:
Fertiplant Boron Fertiplant Νιτρικό Κάλιο ACTIVE BOR 11%
ACTIVE IDHA Χηλικά Ιχνοστοιχεία Fertiplant 11-0-43
Η εταιρεία Γαβριήλ διαθέτει και άλλους τύπους λιπάσματος που απλά δεν αναφέρονται.