Επιλογή Σελίδας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

  • Είναι συστατικό του μορίου της χλωροφύλλης.
  • Παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό του φωσφόρου.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Το μαγνήσιο στο έδαφος συναντάται κυρίως σαν συστατικό διάφορων ορυκτών π.χ.(βιοτίτης, χλωρίτης, κλπ), καθώς και δευτερογενών ορυκτών, π.χ. του δολομίτη.

Μόνο ένα μικρό ποσοστό του μαγνησίου του εδάφους (το πολύ 1-2%) βρίσκεται σε αυτό με μορφή ανταλλάξιμων κατιόντων. Τα ανταλλάξιμα ιόντα Mg2+ προέρχονται από την αποσάρθρωση των πετρωμάτων και είτε προσροφώνται, είτε εκπλένονται, είτε απορροφώνται από τις ρίζες των φυτών (σε σχετικά πολύ μικρές ποσότητες που γενικώς καλύπτονται από τους ρυθμούς αναπλήρωσης μέσω της αποσάρθρωσης των πετρωμάτων), είτε καταβυθίζονται ως MgCO3.

Σε παράκτιες περιοχές, η βροχή αποτελεί φυσική πηγή μαγνησίου για το έδαφος, καθώς είναι εμπλουτισμένη με θειϊκό μαγνήσιο θαλάσσιας προέλευσης.

Το νερό άρδευσης και κοπριές μπορούν επίσης να εμπλουτίσουν ένα καλλιεργούμενο έδαφος σε μαγνήσιο. Γενικά, σπάνια παρατηρείται έλλειψη μαγνησίου.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ

Το μαγνήσιο μετακινείται σχετικά εύκολα μέσα στα φυτά γι’ αυτό τα συμπτώματα έλλειψης εμφανίζονται πρώτα στα παλαιότερα φύλλα.

 

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Η τροφοπενία μαγνησίου είναι πιθανό να προκληθεί:

– Λόγω χαμηλού pH του υποστρώματος.
– Υψηλά επίπεδα Μαγγανίου , Ασβεστίου, Καλίου.

Ιδανική αναλογία Κ:Mg στο έδαφος είναι για ετήσια φυτά 5:1, για κηπευτικά 3:1 και για οπωροφόρα 2:1.
– Μειωμένη ικανότητα ανταλλαγής κατίοντων του υποστρώματος.
– Χαμηλή θερμοκρασία.

Η τροφοπενία μαγνησίου έχει ως συνέπεια:

  • Παλιά φύλλα κιτρινίζουν στην περιφέρεια και στη συνέχεια ενδιάμεσα των νεύρων τους. Μπορεί να παρατηρηθεί και νέκρωση.
  • Μπορεί να παρατηρηθεί ερυθρός χρωματισμός στην περιφέρεια του φύλλου, λόγω ανεπαρκούς μεταβολισμού του φωσφόρου.
  • Ελαττωμένη παραγωγή σπόρων.

Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκαλούνται είτε λόγω άλλων τροφοπενιών, είτε για άλλους λόγους. Θα πρέπει πάντα να παίρνεται την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Έγκυρη διάγνωση τροφοπενιών προκύπτει μετά από εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

mg3 mg1 mg2

 ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Παρατηρείται σπάνια, κυρίως σε αργιλώδη εδάφη με χαμηλά επίπεδα Καλίου. Εκδηλώνεται ως ανεπάρκεια άλλων στοιχείων (π.χ. Ασβεστίου, Καλίου)