Επιλογή Σελίδας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την θρέψη των φυτών.

Ο σίδηρος στα φυτά:

  • Λειτουργεί σαν καταλύτης στον σχηματισμό της χλωροφύλλης.
  • Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της αναπνοής.
  • Συντελεί στην ανάπτυξη και στην καλύτερη παραγωγικότητα των φυτών.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Ο σίδηρος προσλαμβάνεται από το έδαφος σαν δισθενές ή τρισθενές κατιόν (Fe++, Fe+++ ). Στα όξινα εδάφη βρίσκεται με τη μορφή του δισθενούς σιδήρου (Fe++) που είναι και η αφομοιώσιμη ενώ στα ουδέτερα και αλκαλικά με τη μορφή Fe+++ που είναι και η αδιάλυτη και η ελάχιστα αφομοιώσιμη.

Ό σίδηρος σπάνια απουσιάζει από τα εδάφη. Η τροφοπενίες σιδήρου σχετίζονται με το pH του εδάφους. Η διαθεσιμότητα του σιδήρου μειώνεται πολύ σε εδάφη με pH μεγαλύτερο του 6,5. Τροφοπενία επίσης μπορεί να εμφανιστεί σε κακώς αποστραγγιζόμενα εδάφη ή σε περιπτώσεις που ποτίζουμε υπερβολικά.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ

Ο σίδηρος είναι δυσκίνητο στοιχείο μέσα στο φυτό. Τα συμπτώματα τροφοπενίας σιδήρου εμφανίζονται πρώτα στα νεαρά φύλλα.

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

Τροφοπενία σιδήρου είναι πιθανό να συμβεί:

– Σε εδάφη με υψηλό pH.
– Αυξημένα επίπεδα Φωσφόρου, Μαγγανίου, Ασβεστίου, Μολυβδαινίου ή Ψευδαργύρου.
– Μικρή περιεκτικότητα υποστρώματος σε οργανική ύλη.
– Κακή αποστράγγιση.

Η τροφοπενία σιδήρου έχει ως συνέπειες :

-Κιτρίνισμα ή και πλήρης λεύκανση των νεότερων φύλλων ενδιάμεσα των νευρώσεων τους.

– Κιτρινίζει ολόκληρο το φύλλο εκτός από τα νεύρα που παραμένουν πράσινα

-Το φύλλο μπορεί τελικά να νεκρωθεί.
– Υπολειπόμενη ανάπτυξη.

Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκαλούνται είτε λόγω άλλων τροφοπενιών, είτε για άλλους λόγους. Θα πρέπει πάντα να παίρνεται την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Έγκυρη διάγνωση τροφοπενιών προκύπτει μετά από εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

5718671687188 787378397183

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ

Περίσσεια σιδήρου μπορεί να προκαλέσει:
– Η έλλειψη Ψευδαργύρου ή Μαγγανίου.
– Συνθήκες πολύ χαμηλού pH.
Συμπτώματα:
– Έντονο πράσινο ή και καφέ χρώμα του φυλλώματος.
– Υπολειπόμενη ανάπτυξη.