Επιλογή Σελίδας

Ηλίανθος

Ο ηλίανθος καλλιεργείται στη χώρα μας, με κύριο σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων. Από το 2010 και μετά η καλλιεργούμενη έκταση έχει σταθεροποιηθεί στα 650-700χιλ.στρ. σε πανελλήνιο επίπεδο, καλλιεργούμενος κυρίως στη Β. Ελλάδα.

an thr ilia

ΆΖΩΤΟ:

Το άζωτο βοηθάει στην ανάπτυξη του ηλίανθου και καθορίζει τις στρεμματικές αποδόσεις.

 • Είναι το στοιχείο που επηρεάζει περισσότερο την ανάπτυξη του ηλίανθου, ενισχύοντας την φυλλική επιφάνεια και αυξάνοντας το μέγεθος της κεφαλής.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ:

 • Επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των ριζών
 • Αυξάνει τον αριθμό ανθέων ανά κεφαλή καθώς και την περιεκτικότητα του σπόρου σε έλαιο.

ΚΑΛΙΟ:

Οι ανάγκες σε Κάλιο είναι μεγάλες, και καθορίζει την ελαιοπεριεκτικότητα.

 • Δίνει αντοχή κατά του πλαγιάσματος
 • Αυξάνει την αντοχή των φυτών στις υψηλές θερμοκρασίες
 • Αυξάνει την παραγωγή.

PL ILIANTHO

Επιλέγοντας Nutrimore 20-7-12+2MgO ή Nutrimore 20-6-14+0,3B κ.α. στην βασική λίπανση του ηλίανθου:

 • Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά. Τα Nutrimore δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο το οποίο συνήθως εκπλένεται πριν το αφομοιώσουν τα φυτά.
 • Παρέχεις παρατεταμένη θρέψη με άζωτο. Είναι η ιδανική επιλογή ιδίως ενά δεν ακολουθήσει επιφανειακή εφαρμογή λιπάσματος.
 • Το άζωτο παρέχεται με ομαλό ρυθμό και αποφεύγεις τον κίνδυνο πλαγιάσματος.
 • Παρέχεις φώσφορο πάνω από 95% υδατοδιαλυτό άρα διαθέσιμο για τα φυτά.

Επιλέγοντας NUTRIMORE N-PLUS ή NUTRIMORE WINNER στην επιφανειακή λίπανση του ηλίανθου:

 • Έχεις μηδενικές απώλειες σε άζωτο.

-Ρίχνεις έως και 50 % λιγότερα κιλά λίπασμα σε σχέση με την Νιτρική Αμμωνία, την ΑΝΑ και την Νιτροθειϊκή.

-Τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λιπάσματος σε σχέση με την κοινή ουρία και την απλή ουροθειϊκή.

Τελικά με τα NUTRIMORE παρέχεις περισσότερη και καλύτερη θρέψη συνδυάζοντας οικονομία και ευελιξία και ο ηλίανθος το ανταποδίδει με αύξηση σοδειάς!

Προτεινόμενα προϊόντα:

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE 20-7-12(M)+2MgO+0,3B NUTRIMORE 20-6-14(M)+0,3B
IDEALFER 18-8-8 IDEALFER 20-10-0
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 NUTRIMORE WINNER 40-0-0
IDEALFER ΑΣ.ΝΙΤΡ.ΑΜΜ. IDEALFER ΟΥΡΙΑ 46-0-0
Η εταιρεία Γαβριήλ διαθέτει και άλλους τύπους λιπάσματος που απλά δεν αναφέρονται.