Επιλογή Σελίδας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

Ο ψευδάργυρος συμμετέχει στον μεταβολισμό των φυτών.

  • Επηρεάζει την συγκέντρωση του ενζύμου αυξίνη.
  • Συμμετέχει στον σχηματισμό της χλωροφύλλης.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Η αφομοιώσιμη μορφή του ψευδαργύρου (Zn++) βρίσκεται στα όξινα εδάφη, ενώ σε αλκαλικό έδαφος επικρατεί η αδιάλυτη μορφή και συνεπώς το έδαφος παρουσιάζει ανεπάρκεια στο συγκεκριμένο στοιχείο.

Εδάφη που είναι πλούσια σε οργανική ουσία έχουν μικρό ποσοστό αφομοιώσιμου ψευδαργύρου, ενώ έλλειψη ψευδαργύρου στα φυτά προκαλείται και από υψηλή συγκέντρωση φωσφόρου. Ο ψευδάργυρος σαν στοιχείο δεν μετακινείται εύκολα στο έδαφος, για αυτό όταν προστίθεται πρέπει να ενσωματώνεται καλά.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ

Ο ψευδάργυρος είναι δυσκίνητο στοιχείο μέσα στο φυτό. Τα συμπτώματα τροφοπενίας ψευδαργύρου εμφανίζονται πρώτα στα νεαρά φύλλα.

ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Η τροφοπενία ψευδαργύρου μπορεί να εμφανιστεί σε:
– Εδάφη με υψηλό pH
– Υψηλά επίπεδα Φωσφόρου, Χαλκού, Μαγνησίου, Καλίου και Ασβεστίου.

Συμπτώματα:
– Κιτρινωπές κηλίδες ή και διάχυτη χλώρωση ενδιάμεσα των νευρώσεων των φύλλων.
– Μικρό μέγεθος φύλλων και ανώμαλο περίγραμμα τους.
– Νέκρωση και πρόωρη φυλλόπτωση.
– Μικρό μεσογονάτιο διάστημα.
– Μειωμένη ανθοφορία και ελαττωμένη παραγωγή σπόρων.

-Στη ρίζα παρατηρείται νέκρωση αρχικά των μικρών και στη συνέχεια των μεγάλων ριζών.

Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να προκαλούνται είτε λόγω άλλων τροφοπενιών, είτε για άλλους λόγους. Θα πρέπει πάντα να παίρνεται την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Έγκυρη διάγνωση τροφοπενιών προκύπτει μετά από εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

zn5 zn2zn3 zn4

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

Περίσσεια ψευδαργύρου μπορεί να παρατηρηθεί σπάνια σε εδάφη με αυξημένη αλατότητα και μπορεί να προκαλέσει:
– Έντονο πράσινο χρώμα φύλλων.
– Χλώρωση ενδιάμεσα των νεύρων του φύλλου.
– Συμπτώματα σχετιζόμενα με ανεπάρκεια Σιδήρου, Φωσφόρου και Μαγνησίου.