Επιλογή Σελίδας

ACTIVE IDHA Χηλικά ιχνοστοιχεία

  • Τα ACTIVE IDHA είναι τα μοναδικά άμεσα βιοδιασπώμενα χηλικά ιχνοστοιχεία που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.
  • Στα ACTIVE IDHA οι χηλικοί παράγοντες αφού απελευθερώσουν το ωφέλιμο μέταλλο για τα φυτά διασπώνται. Αντίθετα τα υπόλοιπα χηλικά παραμένουν ενεργά με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να δεσμεύουν βαρέα μέταλλα του νερού ή των λιπασμάτων από επόμενες εφαρμογές και προκαλούν βαθμιαία υποβάθμιση των εδαφών, πρόκληση τοξικοτήτων και μείωση της παραγωγής.
  • Ιδανικά προϊόντα για την άμεση αντιμετώπιση τροφοπενιών.
  • Είναι κατάλληλα για διαφυλλικές εφαρμογές, υδρολίπανση και υδροπονία.
  • Είναι μικροκοκκώδους μορφής, ελεύθερα σκόνης και ευκολοδιάλυτα στο νερό.

ACTIVE IDHA Χηλικά ιχνοστοιχεία

Τα μόνα άμεσα βιοδιασπώμενα

ACTIVE BOR

Υγρό Βόριο

 

Fe HBED 9%

Χηλικός Σίδηρος

 

Fe HBED 9%