Επιλογή Σελίδας

ACTIVE Fe 9% IDHA

Ο μοναδικός άμεσα βιοδιασπώμενος χηλικός σίδηρος

  •  Ιδανικό για την πρόληψη και την θεραπεία τροφοπενιών σιδήρου.
  • Παρέχεται σίδηρος άμεσα διαθέσιμος για τα φυτά.
  • Μετά την απελευθέρωση του σιδήρου ο χηλικός παράγοντας που απομένει στο έδαφος βιοδιασπάται άμεσα. Έτσι αποφεύγεται η δέσμευση βαρέων μετάλλων του νερού ή από επόμενες εφαρμογές λιπασμάτων που οδηγεί σε βαθμιαία υποβάθμιση των εδαφών, πρόκληση τοξικοτήτων και μείωση της παραγωγής.
  • Κατάλληλο για αμπέλι, κηπευτικά, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, μηλοειδή, ακτινίδιο,φράουλα κ.α.
ACTIVE Fe 9% IDHA
Fe συμπλοκοποιημένος με IDHA 9%
Άζωτο ολικό 4%
Μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή τόσο για την πρόληψη όσο και για την τροφοπενία σιδήρου. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ιδανικό για χρήση σε υδρολίπανση, διαφυλλικές εφαρμογές και υδροπονία.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ: 0,5-1 kgr/ στρ.   ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ: 100-200 gr /100lt/ στρ. Οι δοσολογίες είναι ενδεικτικές, θα πρέπει πάντοτε να ζητάτε την γνώμη τοπικού γεωπόνου.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε μίγματα με άλλα μικροθρεπτικά, χρησιμοποιείστε μόνο χηλικές μορφές. Μην χρησιμοποιείτε Θειϊκές μορφές. Τα διαλύματα θα πρέπει να προετοιμάζονται αμέσως πριν την εφαρμογή, εάν είναι δυνατό. Προτείνεται πριν από κάθε χρήση να γίνεται δοκιμή συνδυαστικότητας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Πλαστικός κάδος 5 kgr
Πλαστικός κάδος 1 kgr X 12 ΤΕΜΑΧΙΑ σε χαρτοκιβώτιο
Σακί των 25 kgr

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

σίδηρος