Επιλογή Σελίδας
 

FERTIPLANT ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 13,5-0-46,2

Σοδειά βελτιωμένη ποιοτικά και ποσοτικά!

  • Ιδανική πηγή καλίου για όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών.
  • Όλο το άζωτο στο Νιτρικό Κάλιο είναι σε νιτρική μορφή άρα – άμεσα απορροφήσιμο από τα φυτά.
  • Τα νιτρικά ιόντα διευκολύνουν και βελτιώνουν την απορρόφηση του Καλίου, Ασβεστίου και Μαγνησίου από τα φυτά.
  • Το Νιτρικό Κάλιο είναι ελεύθερο χλωρίου, νατρίου και βαρέων μετάλλων.
  • Έχει πολύ υψηλή υδατοδιαλυτότητα.

 

 

 

Ολικό άζωτο 13,5%
Νιτρικό άζωτο 13,5%
Οξείδιο του καλίου (Κ2Ο)ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 46,2%
Κάλιο στοιχειακό 38,4%
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
pH σε διάλυμα 5% 8-10
Διαλυτότητα σε g/l στους 20 0C 316
100% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
Η καλύτερη πηγή καλίου για όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Η χαμηλή αναλογία ΑΖΩΤΟΥ: ΚΑΛΙΟΥ, 1:3 το καθιστά ιδανικό για χρήση κατά την διάρκεια της ανθοφορίας και της καρποφορίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικό λίπασμα για χρήση σε:

  • Υδρολίπανση,
  • Διαφυλλικές εφαρμογές
  • Υδροπονία
Το Νιτρικό Κάλιο μπορεί να αναμιχτεί χωρίς κανένα πρόβλημα με όλα τα υδατοδιάλυτα λιπάσματα και να παρέχει ισορροπημένη θρέψη
Ακριβής δοσολογία προκύπτει μετά απο εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

Ζητείστε πάντα την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των 25 κιλών σε παλέτα των 1050 κιλών

Εναλλακτικές επιλογές:

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: