Επιλογή Σελίδας
 

FERTIPLAN BORON

Τέλειος συνδυασμός αζώτου – βορίου. Ιδανικό για την ελιά!

  •  Κρυσταλλικό λίπασμα που παρέχει με μία εφαρμογή συνδυασμένη θρέψη σε άζωτο και βόριο.
  • Ιδανικό για την πρόληψη τροφοπενιών βορίου.
  • Παρέχει άζωτο σε αμμωνιακή – σταθερή μορφή που δεν ξεπλένεται με τις βροχές του χειμώνα και φτάνει στο φυτό ευνοώντας την βλάστηση που θα εξασφαλίσει την καλή καρποφορία την επόμενη χρονιά.
  • Η επάρκεια σε βόριο που εξασφαλίζεται με την χρήση του ευνοεί την καλή ανθοφορία και καρπόδεση.
  • Ευνοεί την καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου. Το ασβέστιο ακόμα και εάν στο έδαφος βρίσκεται σε αφθονία σε συνθήκες έλλειψης Βορίου δεν μπορεί να απορροφηθεί από τα φυτά.

 

 

 

Ολικό άζωτο 6.5%
Αμμωνιακό άζωτο 6.5%
Υδατοδιάλυτο τριοξείδιο του βορίου (Β2Ο3) 33%
Υδατοδιάλυτο βόριο (Β) 11%
Εφαρμόζεται στην βασική λίπανση. Λόγω του ότι το βόριο είναι δυσκίνητο στο έδαφος, προτείνεται η ενσωμάτωση του λιπάσματος. Επίσης μετά την λίπανση θα πρέπει να ακολουθήσει βροχόπτωση ή πότισμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σπαρτό με το χέρι.

ΕΛΙΑ: 250-300 gr/δένδρο την περίοδο των βροχοπτώσεων. Σε μικρά δέντρα ρίχνουμε 10gr Χ ηλικία δένδρου/δένδρο.

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές. Ζητείστε την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

Ο παραπάνω τύπος λιπάσματος μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί των 25 κιλών σε παλέτα των 1050 κιλών

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

βόριο, άζωτο