Επιλογή Σελίδας

IDEALFER σύνθετα χημικά κοκκώδη λιπάσματα

Πλήρης γκάμα απλών και σύνθετων τύπων λιπάσματος, με εγγυημένη σύσταση σε κάθε κόκκο.

  • Υψηλής Ποιότητας λιπάσματα με τέλεια κοκκοποίηση.
  • Κάθε κόκκος του λιπάσματος έχει την ίδια σύσταση σε θρεπτικά στοιχεία!
  • Μεγάλη ποικιλία τύπων κατάλληλα για κάθε στάδιο της καλλίεργειας.
  • Η κατάλληλη επιλογή για στοχευμένη παροχή θρεπτικών στοιχείων μέσω ενός λιπάσματος
  • Κατάλληλα για κάθε καλλίεργεια

IDEALFER-NP

Λιπάσματα αζώτου-φωσφόρου

IDEALFER-ΝPK

Λιπάσματα αζώτου-φωσφόρου-καλίου