Επιλογή Σελίδας

BOR-AS ΘΕΙΪΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΜΕ ΒΟΡΙΟ

Ιδανικός συνδυασμός αζώτου – βορίου για την ελιά.

  •  Ιδανικός τύπος λιπάσματος για την καλλιέργεια της ελιάς. Προάγει την ανάπτυξη του δέντρου, την ανθοφορία,  την καρπόδεση.
  • Με μια εφαρμογή καλύπτει πλήρως τις ετήσιες ανάγκες της ελιάς σε % Βόριο.
  • Η σοδειά της ελιάς αυξάνεται.
  • Ιδανικό για ασβεστούχα-αλκαλικά εδάφη καθώς το θείο που περιέχει οξυνίζει το έδαφος με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διαθεσιμότητα του φωσφόρου και των μικροθρεπτικών στοιχείων (σίδηρος, ψευδάργυρος κ.λ.π.)
  • Παρέχει άζωτο σε αμμωνιακή – σταθερή μορφή και δεν υπάρχει κίνδυνος για απώλειες αζώτου λόγω έκπλυσης.

 

 

 

Σύμμεικτο λίπασμα
Ολικό άζωτο 20,3%
Αμμωνιακό άζωτο 20,3%
Υδατοδιάλυτο τριοξείδιο του θείου (SO3 ) 58%
Bόριο (B) υδατοδιάλυτο 0,5%

Ιδανικό λίπασμα για την καλλιέργεια της ελιάς. Εφαρμόζεται από Δεκέμβρη μέχρι και τέλη Φεβρουαρίου και παρέχει με μια εφαρμογή επαρκή ποσότητα Βορίου για όλη την καλλιεργητική περίοδο της ελιάς. Σε ξηρικές ελιές εφαρμόζεται Ιανουάριο-Φεβρουάριο για να εκμεταλλευτούμε τις βροχές που συνήθως είναι αρκετές αυτή την περίοδο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται σπαρτό με το χέρι.

Στην ελιά προτείνεται η εφαρμογή 3-5 κιλών /δένδρο BOR-AS .

Ακριβής δοσολογία προκύπτει μετά απο εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

Ζητείστε πάντα την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 25 kgr σε παλέτα των 1400 kgr

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

 

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: