Επιλογή Σελίδας

IDEALFER ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡ. ΑΜΜΩΝΙΑ 26-0-0

  •  Αζωτούχο λίπασμα με 26% περιεκτικότητα σε άζωτο μισό σε αμμωνιακή και μισό σε νιτρική μορφή.
  • Ενδείκνυται ιδιαιτέρως για χρήση σε εδάφη με όξινο pH.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία δεν διορθώνει το pH ενός όξινου εδάφους. Απλά σε εδάφη με pH κάτω του 7 επιβραδύνει την επιπλέον μείωση του pH του εδάφους.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Προσοχή! Η ασβεστούχος είναι πολύ ευαίσθητη στις υψηλές θερμοκρασίες. Θα πρέπει να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία άνω των 32 0C. Επίσης θα πρέπει να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στον ήλιο.

Ολικό άζωτο 26%
Αμμωνιακό Άζωτο 13%
Νιτρικό Άζωτο 13%

Prilled λίπασμα, κατάλληλο για επιφανειακή εφαρμογή. Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες, σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι, δένδρα, αμπέλια, κηπευτικά κ.α.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται σπαρτό με λιπασματοδιανομέα ή με το χέρι.

Ακριβής δοσολογία προκύπτει μετά απο εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

Ζητείστε πάντα την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 40 kgr σε παλέτα των 1400 kgr

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: