Επιλογή Σελίδας

IDEALFER ΟΥΡΙΑ ΚΟΚΚΩΔΗΣ 46-0-0

100% Υδατοδιάλυτη ουρία!

  •  Κοκκώδες λίπασμα με την μεγαλύτερη συγκέντρωση αζώτου (46% σε ουρεϊκό άζωτο).
  • Σε παγκόσμια κλίμακα η ουρία κατέχει την πρώτη θέση σε κατανάλωση σε σχέση με τα υπόλοιπα αζωτούχα λιπάσματα.
  • Δεν συσσωματώνεται, αποθηκεύεται και μεταφέρεται εύκολα.
  • Τα μειονεκτήματα της κοινής ουρίας είναι δύο. Απώλειες αζώτου 30-50% λόγω εξαέρωσης τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή. Τοπικά μεγάλη αύξηση του pH του εδάφους που δυσχεραίνει την απορρόφηση στοιχείων όπως του φωσφόρου, του ψευδαργύρου κ.α. από τα φυτά.
  • Ιδανικό και για εφαρμογή μέσω υδρολίπανσης.
Ολικό άζωτο 46%
Ουρικό άζωτο 46%
100% Υδατοδιάλυτο λίπασμα
Εφαρμόζεται τέλεια ως επιφανειακό λίπασμα για την επιπλέον προσθήκη αζώτου κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σε όλες τις καλλιέργειες. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Εφαρμόζεται τέλεια σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα.
  • Εφαρμόζεται και μέσω υδρολίπανσης.
Ακριβής δοσολογία προκύπτει μετά απο εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.                                                              Ζητείστε πάντα την γνώμη τοπικού γεωπόνου.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 40 kgr σε παλέτα των 1400 kgr

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: