Επιλογή Σελίδας

 

IDEALFER 20-10-0 (14 SO3)

 

  •  Παραδοσιακό λίπασμα αζώτου, φωσφόρου, κατάλληλο για την βασική λίπανση .
  • Το θείο που περιέχει ευνοεί την μείωση του pH του εδάφους και ενδείκνυται για χρήση σε ασβεστούχα εδάφη με αλκαλικό pH.

 

 

 

Ολικό άζωτο 20%
Αμμωνιακό άζωτο 12%
Νιτρικό άζωτο 8%
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 100% Διαλυτό στο νερό και το κιτρικό αμμώνιο

50% Υδατοδιάλυτο

10%
Υδατοδιάλυτο τριοξείδιο του θείου (SO3) 14%

Κοκκώδες λίπασμα κατάλληλο για την βασική λίπανση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται σπαρτό με λιπασματοδιανομέα ή με το χέρι.

Ακριβής δοσολογία προκύπτει μετά απο εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

Ζητείστε πάντα την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί 40 kgr σε παλέτα των 1400 kgr

Εναλλακτικές επιλογές:

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

 

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: