Επιλογή Σελίδας

 IDEALFER 20-10-10(7.8 SO3)

Σύμπλοκο NPK λίπασμα με κάλιο θειϊκό, ιδανικό για καλλιέργειες ευαίσθητες στο χλώριο. Κοκκώδες λίπασμα κατάλληλο για την βασική λίπανση. Ιδανικό για καλλιέργειες ευαίσθητες στο χλώριο.  
Ολικό άζωτο 20%
Αμμωνιακό άζωτο 13%
Νιτρικό άζωτο 13%
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 10%
100% Διαλυτό στο νερό και το κιτρικό αμμώνιο
70% Υδατοδιαλυτός
Οξείδιο καλίου (K2O) 10%
Τριοξείδιο του θείου (SO3) 7.8%
Κατάλληλο για βασική λίπανση σε καλαμπόκι, βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα, πατάτα κ.α. Ιδανικό για καλλιέργειες ευαίσθητες στο χλώριο. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται σπαρτό με λιπασματοδιανομέα ή με το χέρι.
201010 dos Ακριβής δοσολογία προκύπτει μετά απο εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική. Ζητείστε πάντα την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

Εναλλακτικές επιλογές:

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: