Επιλογή Σελίδας

IDEALFER 18-8-8(12 SO3)

  •  Σύμπλοκο NPK λίπασμα που παρέχει άζωτο , φώσφορο και κάλιο με μια εφαρμογή.
  • Κατάλληλο για καλαμπόκι, βαμβάκι, ακτινίδιο κ.α.

 

 

 

Ολικό άζωτο 18%
Αμμωνιακό άζωτο 10%
Νιτρικό άζωτο 8%
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

100% Διαλυτό στο νερό και το κιτρικό αμμώνιο

75 % Διαλυτό στο νερό

8%

 

 

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του καλίου (Κ2Ο) 8%
Υδατοδιαλυτό τριοξείδιο του θείου (SO3) 12%

Κοκκώδες λίπασμα κατάλληλο για την βασική λίπανση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

  • Εφαρμόζεται σπαρτό με λιπασματοδιανομέα ή με το χέρι.

1888 dos

Ακριβής δοσολογία προκύπτει μετά απο εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.

Ζητείστε πάντα την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί 40 kgr σε παλέτα των 1400 kgr

Εναλλακτικές επιλογές:

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

 

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: