Επιλογή Σελίδας
Μηδενικές απώλειες εξαέρωσης αζώτου, 30-50% κέρδος σε περισσότερο άζωτο.
Τα NUTRIMORE δίνουν τη δυνατότητα επιλογής πυκνών τύπων και είναι ενισχυμένα με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN γι’ αυτό έχουν μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης. Τα NUTRIMORE δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο το οποίο και εμφανίζει περίπου 50% απώλειες λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης. Αντίθετα:

 • Άλλα λιπάσματα περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου, το οποίο έχει απώλειες 40-50% και δεν φτάνει ποτέ στα φυτά.
 • Κοινά blending λιπάσματα εμφανίζουν απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης πάνω από 30%.

Στην επιφανειακή λίπανση το NUTRIMORE N-PLUS 46-0- & NUTRIMORE WINNER, σου αλλάζουν τα δεδομένα και για πρώτη φορά όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά. Αντίθετα

 • Κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή χάνουν 30-50% του αζώτου τους λόγω εξαέρωσης.
 • Νιτρική αμμωνία, ΑΝΑ και Νιτροθειϊκή χάνουν 40- 50% του νιτρικού αζώτου που περιέχουν, λόγω ξεπλύματος & εξαέρωσης.
 • Τα NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 & NUTRIMORE WINNER δίνουν το ίδιο πλεονέκτημα και στην υδρολίπανση. Κερδίζεις και σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον 20% περισσότερο άζωτο που στην περίπτωση της χρήσης κοινής ουρίας και απλής ουροθειϊκής χάνεται στον αέρα.
Ρίχνεις 30-50% λιγότερα κιλά λιπάσματος/στρέμμα Μειώνεις το κόστος λίπανσης τουλάχιστον κατά 15-20%
Τα NUTRIMORE σου δίνουν την δυνατότητα να επιλέξεις πυκνούς τύπους λιπάσματος. Επίσης έχουν υψηλό βαθμό αξιοποίησης από τα φυτά επειδή έχουν σχεδόν μηδενικές απώλειες αζώτου και ο φώσφορος, όπου περιέχεται, είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα είναι διαθέσιμος για τα φυτά. ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ Τα NUTRIMORE δίνουν τη δυνατότητα για επιλογή πυκνών τύπων, π.χ. 30-15-0 αντί για 20-10-0 ή 20-24-0 αντί για 16-20-0. -Στο ίδιο χωράφι ρίχνεις 30-40% λιγότερα κιλά λίπασμα NUTRIMORE σε σχέση με τους κοινούς τύπους. -Το κόστος λίπανσης της λίπανσης σου μειώνεται πραγματικά τουλάχιστον κατά 15-20%. -Την ίδια στιγμή κερδίζεις σε μειωμένα εργατικά, πετρέλαιο και αποθηκευτικό χώρο. ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ Επιλέγοντας NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 ή NUTRIMORE WINNER 40-0-0 μπορείς να χρησιμοποίησεις: -Έως και 50% λιγότερα κιλά ανά στρέμμα, σε σχέση με τη νιτρική αμμωνία, την ΑΝΑ και τη νιτροθειϊκή. -Τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λιπάσματος, σε σχέση με την κοινή ουρία και την απλή ουροθειϊκή.
Εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή
Με τα NUTRIMORE δεν χρειάζεται να περνάς ώρες στο χωράφι, ούτε να εφαρμόζεις το λίπασμα ξανά και ξανά, γιατί:

 • Παρατείνουν τη διάρκεια θρέψης με άζωτο σε σχέση με την κοινή ουρία, τουλάχιστον κατά 3-4 εβδομάδες.
 • Καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο, μέχρι το τέλος του βιολογικού κύκλου, και επιτρέπουν εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή.
 • Αντίθετα, η νιτρική αμμωνία, η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία και η νιτροθειϊκή παρέχουν προσωρινή θρέψη και με τη χρήση τους απαιτείται επαναληπτική εφαρμογή.
Άμεση θρέψη με άζωτο
Τα NUTRIMORE δεν είναι λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης. Ο παρεμποδιστής ουρεάσης AGROTAIN που περιέχουν δεν σταματά τη διαδικασία υδρόλυσης της ουρίας απλά την ομαλοποιεί. Στα NUTRIMORE το ουρεϊκό άζωτο αρχίζει από το πρώτο λεπτό να παράγει αμμωνιακό άζωτο. Αυτό με τη σειρά του και με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην χώρα μας την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, μετατρέπεται γρήγορα σε νιτρικό. Τα NUTRIMORE στην επιφανειακή εφαρμογή παρέχουν άμεση και παρατεταμένη θρέψη.
Φώσφορος πάνω από 95% υδατοδιάλυτος άρα διαθέσιμος για τα φυτά.
Τα NUTRIMORE ΝP & NPK περιέχουν φώσφορο πάνω από 95% υδατοδιαλυτό, και άρα διαθέσιμο για τα φυτά. Αντίθετα, άλλα λιπάσματα περιέχουν φώσφορο με υδατοδιαλυτότητα ακόμα και κάτω από 50-60%.
Λιγότερος κόπος, χρόνος και έξοδα
Με τα NUTRIMORE γλιτώνεις περιττή εργασία και έξοδα. Έχεις καθαρό κέρδος σε χρήμα αλλά και σε χρόνο γιατί:

 • Τα NUTRIMORE δεν χρειάζονται ενσωμάτωση.
 • Ρίχνεις 30-50% λιγότερα κιλά λίπασμα σε σχέση με τα κοινά λιπάσματα τόσο στην βασική όσο και την επιφανειακή λίπανση.
 • Επιτρέπουν εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή.
NUTRIMORE- Αυξημένη σοδειά με αποδείξεις
 • Το AGROTAIN είναι ο μόνος παρεμποδιστής ουρεάσης με επιβεβαιωμένη αποτελεσματικότητα , από τουλάχιστον 1500 έρευνες σε 25 χώρες, για διάφορες καλλιέργειες.
 • Η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πραγματοποιεί διετούς διάρκειας πείραμα σε σιτάρι, καλαμπόκι και βαμβάκι. Συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των NUTRIMORE, σε σχέση με τα κοινά λιπάσματα και τολμά να δημοσιεύει τα αποτελέσματα.
 • Τα αποτελέσματα της έρευνας μας επιβεβαιώνουν. Χρησιμοποιώντας NUTRIMORE αντί για κοινά λιπάσματα στην βασική και την επιφανειακή λίπανση, αποδεικνύεται ότι τα φυτά τρέφονται καλύτερα, γίνονται πιο πράσινα, εύρωστα και αυξάνεται η παραγωγή τους.
Είναι φιλικά προς το περιβάλλον
 • Τα NUTRIMORE πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ορθολογική λίπανση. Ελαχιστοποιείται η ρύπανση της ατμόσφαιρας με οξείδια του αζώτου και των υπόγειων νερών με νιτρικό άζωτο.
Εύστοχη λίπανση. Κατάλληλος τύπος Nutrimore για κάθε καλλιέργεια.
Τα NUTRIMORE είναι δικής μας παραγωγής και έχουμε την δυνατότητα για προσθήκη Σιδήρου, Ψευδαργύρου, Βορίου και Μαγνησίου για την κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων με μία εφαρμογή. Η πολυετής εμπειρία μας, μας έχει καθοδηγήσει στην παραγωγή τύπων που εξειδικεύονται στις ελληνικές καλλιέργειες και στις ελληνικές συνθήκες παραγωγής. Ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε παραγωγή ειδικών τύπων για την κάλυψη και της πιο απαιτητικής ανάγκης θρέψης.