Επιλογή Σελίδας

Η επιφανειακή λίπανση των σιτηρών πλησιάζει και η στιγμή για την επιλογή του κατάλληλου λιπάσματος έφτασε. Κάποια από αυτά λιπάσματα του παρελθόντος και κάποια άλλα Νέας Τεχνολογίας για υψηλές αποδόσεις. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή;

Φέτος, τα κρύα του Ιανουαρίου από την μία αλλά και οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν έχουν οδηγήσει σε καθυστέρηση της επιφανειακής λίπανσης από την μία αλλά και σε μια πολύ καθυστερημένη ανάπτυξη των σιτηρών με αποτέλεσμα αυτά να βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Όπου δε η βασική λίπανση ήταν αδύναμη (κακό βασικό λίπασμα ή λίγα κιλά λιπάσματος) η εικόνα είναι ακόμα χειρότερη με κατακίτρινα φυτά.

 

Λιπάσματα όπως Νιτρική Αμμωνία, Ασβ. Νιτρ. Αμμωνία και Νιτροθειϊκή αποτελούν ξεπερασμένες λύσεις που κρύβουν πολλές παγίδες. Το γεγονός ότι είναι αραιοί τύποι λιπάσματος (δεν περιέχουν πολλές μονάδες αζώτου) έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν αυξημένο κόστος ανά μονάδα αζώτου. Επιπλέον το νιτρικό άζωτο που περιέχουν συνήθως ξεπλένεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό με αποτέλεσμα η θρέψη που παρέχεται να είναι πολύ αδύναμη γι΄αυτό και απαιτούνται επαναληπτικές εφαρμογές και τα κοστολόγια ξεφεύγουν. Επιπλέον τα καχεκτικά σε ανάπτυξη φυτά και με στρεσαρισμένο ριζικό σύστημα λόγω των βροχοπτώσεων λόγω της παρουσίας του νιτρικού αζώτου θα παρακινηθούν στην ανάπτυξη υδαρών ιστών και άρα στην ανάπτυξη ευαίσθητων φυτών στην ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενιών, και με τάση για αυξημένο πλάγιασμα. Τα ίδια μειονεκτήματα παραμένουν και για τα αντίστοιχα σταθεροποιημένα αυτής της κατηγορίας μιας και το νιτρικό άζωτο παραμένει ανεπηρέαστο.

Λιπάσματα όπως η κοινή ουρία και η απλή ουροθειϊκή (χημική ή blending), μπορεί να είναι πιο πυκνά λιπάσματα (φθηνότερη μονάδα αζώτου), χάνουν όμως πάνω από το 40% του ουρεϊκού αζώτου που περιέχουν τις πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή τους. Επιπλέον αυξάνουν το pH του εδάφους, στρεσάροντας επιπλέον την ρίζα των φυτών.

Για τους παραπάνω λόγους η Γαβριήλ προτείνει NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14,5 SO3 ή NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0, λιπάσματα με σταθεροποιητή ουρεάσης AGROTAIN. Χωρίς να περιέχουν ούτε μία μονάδα νιτρικού αζώτου και με προστατευμένο από απώλειες ουρεϊκό άζωτο, παρέχουν ισχυρή αζωτούχο θρέψη και βοηθούν να αναπτυχθούν γερά φυτά, με αντοχή στο πλάγιασμα αλλά και τις μυκητολογικές προσβολές που φέρνουν υψηλές αποδόσεις και επιπλέον δεν αυξάνουν το pH των εδαφών. Προσοχή! Τα λιπάσματα NUTRIMORE δεν είναι λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης. Είναι λιπάσματα μηδενικών απωλειών αζώτου. Γι’ αυτό το λόγο επιτρέπουν και όψιμες εφαρμογές χωρίς κανένα κίνδυνο συνδυάζοντας μειωμένα κοστολόγια λίπανσης και αυξημένη σοδειά που είναι και τα κύρια ζητούμενα.