Επιλογή Σελίδας

 

NUTRIMORE 20-6-14(M)+B

Ιδανικό λίπασμα για απαιτητικές σε βόριο καλλιέργειες!

 

Με το NUTRIMORE 20-6-14(Μ)+Β:

 

Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει ουρικό άζωτο, 100% προστατευμένο από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN (έχει μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης) , και ένα μέρος αμμωνιακό – σταθερό άζωτο.
  • Δεν περιέχει νιτρικό άζωτο, το οποίο και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες, λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται στη βασική λίπανση.

Όσο φώσφορο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει φώσφορο, πάνω από 95% υδατοδιάλυτο – άρα πλήρως διαθέσιμο για τα φυτά.

Ιδανικό για τα αρχικά στάδια των καλλιεργειών, όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο και φώσφορο και κάλιο αλλά και βορίου σε καλλιέργειες όπως, ελιά, ρύζι, τεύτλα κ.α.

Με μία εφαρμογή παρέχει αξιόλογη ποσότητα βορίου.

 

 

Ολικό άζωτο 20%
Ουρικό άζωτο 13.8%
Αμμωνιακό άζωτο 6.2%
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)100% Υδατοκιτροδιαλυτό

95% Υδατοδιάλυτο

6%
Υδατοδιάλυτο οξείδιο του καλίου (Κ2Ο) 14%
Υδατοδιάλυτο τριοξείδιο του θείου (SO3) 15%
Βόριο 0,3%
Το ουρικό άζωτο είναι 100% ενισχυμένο με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

  • Ιδανικός τύπος για την βασική λίπανση όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, και βόριο είναι καθοριστική για τις καλλιέργειες, π.χ. ελιά, ρύζι, τεύτλα, ηλίανθο κ.α.

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το NUTRIMORE 20-6-14(Μ)+Β εφαρμόζεται τέλεια σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα.

20-7-12 dosage

 

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές. Ζητείστε την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

Ο παραπάνω τύπος λιπάσματος μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 40 kgr σε παλέτα 1400 kgr

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

 

Εναλλακτικές επιλογές:

 

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: