Επιλογή Σελίδας

NUTRIMORE 20-7-12+2MgO+Β

Ιδανικό για την ελιά και όχι μόνο!

Με το NUTRIMORE 20-7-12+2MgO+Β: Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

 

  • Περιέχει ουρικό άζωτο, 100% προστατευμένο από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN (έχει μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης) , και ένα μέρος αμμωνιακό – σταθερό άζωτο.
  • Δεν περιέχει νιτρικό άζωτο, το οποίο και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες, λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται στη βασική λίπανση.

Όσο φώσφορο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει φώσφορο, πάνω από 95% υδατοδιάλυτο – άρα πλήρως διαθέσιμο για τα φυτά.

Ιδανικό για την βασική λίπανση π.χ. ελιά, εσπεριδοειδή, ακτινίδιο, ηλίανθο, ρύζι κ.α. Με μία εφαρμογή παρέχει αξιόλογη ποσότητα μαγνησίου και βορίου.

 

Ολικό άζωτο 20%
Ουρικό Άζωτο  14%
Αμμωνιακό Άζωτο  6%
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) 100% Υδατοκιτροδιαλυτό 95% Υδατοδιάλυτο   7%
Υδατοδιάλυτο οξείδιο του καλίου (Κ2Ο) 12%
Υδατοδιάλυτο τριοξείδιο του θείου (SO3) 16%
Υδατοδιάλυτο οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 2%
Βόριο 0.3%
Το ουρικό άζωτο είναι 100% ενισχυμένο με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 

  • Ιδανικός τύπος για την βασική λίπανση όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο και βόριο είναι καθοριστική για τις καλλιέργειες, π.χ ελιά, ακτινίδιο, ρύζι, ηλίανθος, κ.α.

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα NUTRIMORE 20-7-12+2MgO+Β εφαρμόζονται τέλεια σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα.

20-7-12 dosage

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές. Ζητείστε την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Ο παραπάνω τύπος λιπάσματος μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 40 kgr σε παλέτα των 1400 kgr

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

Εναλλακτικές επιλογές:

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: