Επιλογή Σελίδας

 

NUTRIMORE 25-15-0+Zn

Η καλύτερη επιλογή για καλλιέργειες απαιτητικές σε Ψευδάργυρο!

Με το NUTRIMORE 25-15-0+Zn:

 

Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει ουρικό άζωτο, 100% προστατευμένο από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN (έχει μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης) , και ένα μέρος αμμωνιακό – σταθερό άζωτο.
  • Δεν περιέχει νιτρικό άζωτο, το οποίο και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες, λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται στη βασική λίπανση

Όσο φώσφορο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει φώσφορο, πάνω από 95% υδατοδιάλυτο – άρα πλήρως διαθέσιμο για τα φυτά.

Ιδανικό για τα αρχικά στάδια των καλλιεργειών, όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο και φώσφορο και ψευδάργυρο είναι καθοριστική, π.χ. καλαμπόκι κ.α. ιδίως όταν υπάρχει επάρκεια σε κάλιο.

Δυνατότητα για χρήση τουλάχιστον 20-30% λιγότερων κιλών λιπάσματος σε σχέση με το κοινό 20-10-0 και πραγματική μείωση του κόστους λίπανσης κατά 15-20%.

 

Ολικό άζωτο 25%
Ουρικό άζωτο  17,9%                
Αμμωνιακό άζωτο  7,1%                    
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)                                                              100% Υδατοκιτροδιαλυτό,  95% Υδατοδιάλυτο
15%
Υδατοδιάλυτο τριοξείδιο του θείου (SO3) 11%
Το ουρικό άζωτο είναι 100% ενισχυμένο με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 

Ιδανικός τύπος για την βασική λίπανση όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο, φώσφορο και ψευδάργυρο είναι καθοριστική για τις καλλιέργειες, π.χ. καλαμπόκι κ.α.

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το NUTRIMORE 25-15-0+Zn εφαρμόζεται τέλεια σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα.

dosage 30-15-0+0,5Zn

 

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές. Ζητείστε την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

Ο παραπάνω τύπος λιπάσματος μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 40 kgr σε παλέτα των 1400 kgr

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: