Επιλογή Σελίδας

NUTRIMORE 27-7-7(Μ)+Zn

 

Τo NUTRIMORE 27-7-7(Μ)+Zn

  • Περιέχει υψηλές μονάδες ουρικού αζώτου, 100% προστατευμένες από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN από απώλειες λόγω εξαέρωσης και ένα μέρος αμμωνιακού – σταθερού αζώτου.
  • Δεν περιέχει νιτρικό άζωτο, το οποίο και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες, λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται στη βασική λίπανση.
  • Ο φώσφορος που περιέχει είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα διαθέσιμος για τα φυτά.
  • Ιδανικό για τα αρχικά στάδια των καλλιεργειών, όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο αλλά και ψευδάργυρο είναι καθοριστική, π.χ. καλαμπόκι, ρύζι κ.α.
  • Με μία εφαρμογή παρέχει αξιόλογη ποσότητα αζώτου, φωσφόρου, καλίου αλλά και ψευδαργύρου.

 

 

 

Ολικό άζωτο 27%
Ουρικό άζωτο                       23%
Αμμωνιακό άζωτο             4%
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)

100% Υδατοκιτροδιαλυτό

95% Υδατοδιάλυτο  

7%
Υδατοδιάλυτο οξείδιο του καλίου Κ2Ο 7%
Υδατοδιάλυτο τριοξείδιο του θείου (SO3) 7%
Ψευδάργυρος 0.5%
Ενισχυμένο με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

  • Ιδανικός τύπος για την βασική λίπανση όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, και ψευδάργυρο είναι καθοριστική για τις καλλιέργειες, π.χ. καλαμπόκι,ρύζι κ.α.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Τα NUTRIMORE 27-7-7(Μ)+Zn εφαρμόζονται τέλεια σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ     40-50 kgr/στρέμμα
ΡΥΖΙ     40-60 kgr/στρέμμα

 

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές. Ζητείστε την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

Ο παραπάνω τύπος λιπάσματος μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 40 kgr σε παλέτα 1400 kgr

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ , ΡΥΖΙ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΖΩΤΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΚΑΛΙΟ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ