Επιλογή Σελίδας

NUTRIMORE 30-15-0+Zn

Ιδανικό για απαιτητικές σε ψευδάργυρο καλλιέργειες!

Με τo NUTRIMORE 30-15-0+Zn: Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει ουρικό άζωτο, 100% προστατευμένο από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN (έχει μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης) , και ένα μέρος αμμωνιακό – σταθερό άζωτο.
  • Δεν περιέχει νιτρικό άζωτο, το οποίο και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες, λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται στη βασική λίπανση

Όσο φώσφορο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει φώσφορο, πάνω από 95% υδατοδιάλυτο – άρα πλήρως διαθέσιμο για τα φυτά.

Ευέλικτη επιλογή για τα αρχικά στάδια των καλλιεργειών, όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο και φώσφορο αλλά και ψευδάργυρο είναι καθοριστική, π.χ. καλαμπόκι κ.α. Δυνατότητα για χρήση τουλάχιστον 30% λιγότερων κιλών λιπάσματος σε σχέση με το κοινό 20-10-0 και πραγματική μείωση του κόστους λίπανσης τουλάχιστον κατά 15-20%.  

Ολικό άζωτο 30%
Ουρικό άζωτο 26.5 %
Αμμωνιακό άζωτο 3.5 %
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5 )100% Υδατοκιτροδιαλυτό 95% Υδατοδιάλυτο 15%
Ψευδάργυρος  0.5%
Το ουρικό άζωτο είναι 100% ενισχυμένο με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ιδανικός τύπος για την βασική λίπανση καλλιεργειών απαιτητικών σε ψευδάργυρο, π.χ. καλαμπόκι κ.α. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το NUTRIMORE 30-15-0+Zn εφαρμόζεται τέλεια σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα.
dosage 30-15-0+0,5Zn Ακριβής δοσολογία προκύπτει μετά απο εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική. Ζητείστε πάντα την γνώμη τοπικού γεωπόνου.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 40 kgr σε παλέτα των 1400 kgr

Εναλλακτικές επιλογές:

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: