Επιλογή Σελίδας

NUTRIMORE N- PLUS 46-0-0

46 μονάδες αζώτου με μηδενικές απώλειες!

  • Κοκκώδης ουρία ενισχυμένη με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN με μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης. – Αντίθετα η κοινή ουρία έχει απώλειες τουλάχιστον 30% λόγω εξαέρωσης.
  • Η χρήση του NUTRIMORE N-PLUS, σε αντίθεση με την κοινή ουρία δεν αυξάνει το pH του εδάφους και διευκολύνει την απορρόφηση του φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων από το έδαφος.
  • Παρέχει ομαλή και παρατεταμένη θρέψη σε άζωτο σε αντίθεση με τα κοινά αζωτούχα λιπάσματα.
  • Δυνατότητα για εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή, χωρίς ενσωμάτωση.
  • Οικονομία στο λίπασμα:                                                                                                                                                           30% λιγότερα κιλά λιπάσματος σε σχέση με την κοινή ουρία ή την απλή ουροθειϊκή.

-Έως 50% λιγότερα κιλά λιπάσματος σε σχέση με την νιτρική αμμωνία, ασβ. νιτρική αμμωνία, νιτροθειϊκή κ.α.

Ολικό άζωτο 46%
Ουρικό άζωτο 46%
100 % υδατοδιάλυτο
Το ουρικό άζωτο είναι 100% ενισχυμένο με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ιδανικό για επιφανειακή λίπανση. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

  • Εφαρμόζεται σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα.
  • Κατάλληλο λίπασμα και για υδρολίπανση.
Ακριβής δοσολογία πρέπει να προκύπτει μετά από εδαφοανάλυση και φυλλοδιαγνωστική.
Ζητείστε την γνώμη τοπικού γεωπόνου.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σακί 40 kgr σε παλέτα των 1400 kgr

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: