Επιλογή Σελίδας

 NUTRIMORE 21-7-17(Μ)+2MgO+Fe+Zn

Τo NUTRIMORE 21-7-17+2MgO+Fe+Zn

 

  • Περιέχει υψηλές λιπαντικές μονάδες ουρεϊκού αζώτου, 100% προστατευμένες από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN, σε συνδυασμό με ένα μέρος αμμωνιακού – σταθερού αζώτου.
  • Δεν περιέχει νιτρικό άζωτο, το οποίο και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες, λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται στη βασική λίπανση.
  • Ο φώσφορος που περιέχει είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα πλήρως αφομοιώσιμος από τα φυτά.
  • Ιδανικό για τα αρχικά στάδια των καλλιεργειών, όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο και φώσφορο και κάλιο αλλά και ιχνοστοιχείων είναι καθοριστική, π.χ. ελιά, ακτινίδιο, ελαιοκράμβη κ.α.
  • Με μία εφαρμογή παρέχει αξιόλογη ποσότητα μαγνησίου, σιδήρου και ψευδαργύρου.
NUTRIMORE 21-7-17(Μ)+2MgO+Fe+Zn
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ 21%
ΟΥΡΕΪΚΟ ΑΖΩΤΟ  
ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ  
ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ P2O5

100% ΥΔΑΤΟΚΙΤΡΟΔΙΑΛΥΤΟ

  95% ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ  

7%
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ Κ2Ο 17%
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SO3)  
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ MgO 2%
ΣΙΔΗΡΟΣ 1%
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 0.3%
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΟΥΡΕΑΣΗΣ AGROTAIN

Μιλήστε με τον εκπρόσωπο της εταιρείας μας για παραπλήσιους τύπους NUTRIMORE που υπάρχουν και απλά δεν αναφέρονται σε αυτό το site.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

 

  • Ιδανικός τύπος για την βασική λίπανση όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, μαγνήσιο, σίδηρο και ψευδάργυρο είναι καθοριστική για τις καλλιέργειες, π.χ. ελιά, ακτινίδιο, ελαιοκράμβη κ.α.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΙΑ    2-4 kgr/στρέμμα
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ 70-90 kgr/στρέμμα

Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές. Ζητείστε την γνώμη τοπικού γεωπόνου.
Ο παραπάνω τύπος λιπάσματος μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 25 kgr σε παλέτα 1400 kgr

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

Εναλλακτικές επιλογές:

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: