Επιλογή Σελίδας

 NUTRIMORE 27-7-7(M)+Zn

  Ιδανική επιλογή για απαιτητικές σε ψευδάργυρο καλλιέργειες!

Με τo NUTRIMORE 27-7-7(Μ)+0,5Zn: Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει ουρικό άζωτο, 100% προστατευμένο από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN (έχει μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης) , και ένα μέρος αμμωνιακό – σταθερό άζωτο.
  • Δεν περιέχει νιτρικό άζωτο, το οποίο και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες, λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται στη βασική λίπανση.

Όσο φώσφορο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει φώσφορο, πάνω από 95% υδατοδιάλυτο – άρα πλήρως διαθέσιμο για τα φυτά.

Ιδανικό για τα αρχικά στάδια των καλλιεργειών, όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο αλλά και ψευδάργυρο είναι καθοριστική, π.χ. καλαμπόκι κ.α. Με μία εφαρμογή παρέχει αξιόλογη ποσότητα αζώτου, φωσφόρου, καλίου αλλά και ψευδαργύρου. Ιδανικός τύπος για την βασική λίπανση όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, και ψευδάργυρο είναι καθοριστική για τις καλλιέργειες, π.χ. καλαμπόκι,ρύζι κ.α.  

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το NUTRIMORE 27-7-7(Μ)+0,5Zn εφαρμόζεται τέλεια σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα.
30_6_6 Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές. Ζητείστε την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Ο παραπάνω τύπος λιπάσματος μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται.

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

Εναλλακτικές επιλογές:

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: