Επιλογή Σελίδας
NUTRIMORE N-PLUS & WINNER αντί για κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή
Τα NUTRIMORE   N-PLUS & WINNER υπερέχουν γιατί:

 • Είναι ενισχυμένα με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN και έχουν μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης. Αντίθετα κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή χάνουν το 30-50% του αζώτου που περιέχουν στον αέρα μέσα στις πρώτες 2-3 μέρες μετά την εφαρμογή τους.
 • Μπορείς να ρίξεις τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λίπασμα σε σχέση με την κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή.
 • Παρέχουν 3-4 εβδομάδες μεγαλύτερης διάρκειας θρέψης με άζωτο.

54851874837813

NUTRIMORE NP & NPK αντί για σύνθετα χημικά λιπάσματα

Τα NUTRIMORE NP & NPK υπερέχουν γιατί:

 • Μπορείς να επιλέξεις έναν πυκνό τύπο λιπάσματος π.χ. NUTRIMORE 30-15-0 αντί για 20-10-0 ή NUTRIMORE 20-24-0 αντί για 16-20-0 και να ρίξεις 30-40% λιγότερα κιλά λιπάσματος ανά στρέμμα.             Το κόστος λίπανσης μειώνεται τουλάχιστον κατά 15-20%.
 • Δεν περιέχουν το επιρρεπές στις απώλειες νιτρικό άζωτο. Αντίθετα τα κοινά χημικά σύνθετα λιπάσματα, περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου το οποίο έχει απώλειες έκπλυσης ακόμα και πάνω από 50%. Όταν στην βασική λίπανση μπει νιτρικό άζωτο το πιο πιθανό είναι να μην προλάβει να φτάσει ποτέ στα φυτά.
 • Ο παρεμποδιστής ουρεάσης AGROTAIN προστατεύει το άζωτο από τις απώλειες εξαέρωσης.  -Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.
 • Περιέχουν φώσφορο πάνω από 95% υδατοδιαλυτό άρα διαθέσιμο για τα φυτά. Αντίθετα πολλά χημικά λιπάσματα περιέχουν φώσφορο 50-60% υδατοδιαλυτό- με χαμηλή διαθεσιμότητα για τα φυτά.

586489684864486

NUTRIMORE αντί για λιπάσματα με ουρικό άζωτο και σταθεροποιητή νιτροποίησης.

Τα Nutrimore υπερέχουν γιατί:

 • Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά. Τα Nutrimore περιέχουν ουρεϊκό άζωτο που προστατεύεται εύστοχα 100% από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN. Περιέχουν επίσης ένα μέρος αμμωνιακό- σταθερό άζωτο.
 • Επιπλέον σε όσα NUTRIMORE περιέχεται φώσφορος αυτός είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα είναι διαθέσιμος για τα φυτά.

Λιπάσματα ουρίας με παρεμποδιστή νιτροποίησης:

 • Δεν παρέχουν καμία προστασία στις απώλειες εξαέρωσης του ουρικού αζώοτυ με αποτέλεσμα να εμφανίζουν απώλειες αζώτου τουλάχιστον 30% λόγω εξαέρωσης. Στα λιπάσματα ουρίας μόνο ο παρεμποδιστής ουρεάσης μπορεί να δράσει αποτελεσματικά.
 • Επίσης σε αυτά τα λιπάσματα, στους τύπους που περιέχεται φώσφορος συνήθως αυτός είναι μόνο 50-60% υδατοδιαλυτός άρα χαμηλής διαθεσιμότητας για τα φυτά.

shutterstock_151790951

NUTRIMORE αντί για άλλα λιπάσματα με παρεμποδιστή ουρεάσης.

Τα Nutrimore υπερέχουν γιατί:

 • Είναι τα μόνα με γνήσιο παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN. Το AGROTAIN, είναι αποκλειστική πατέντα της Αμερικανικής εταιρείας Koch. Η αποτελεσματικότητα του AGROTAIN είναι συνδυασμός 2 πραγμάτων. Του μορίου ΝΒPT και των συνοδευτικών του ουσιών που αυξάνουν τον βαθμό αποτελεσματικότητάς του. Η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ είναι αποκλειστικός εκπρόσωπος του AGROTAIN σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Σκόπια.
 • Μόνο η Koch σε παγκόσμιο επίπεδο και η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ στην Ελλάδα, έχουν κάνει πειράματα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του AGROTAIN.
 • Τα υπόλοιπα λιπάσμα με παρεμποδιστή ουρεάσης ΝΒPT είναι απλά «μιμητές» του AGROTAIN.

Οι μιμητές του AGROTAIN:

 • Περιέχουν την δραστική ουσία NBPT ( αδιευκρίνιστης όμως προέλευσης ) και διαφορετικές συνοδευτικές (βοηθητικές) ουσίες. Για αυτό το λόγο στα λιπάσματα αυτά ο παρεμποδιστής είναι ασταθής και απενεργοποιείται άμεσα. Γι΄αυτό οι «μιμητές» των NUTRIMORE και έχουν πολύ μικρότερη αποτελεσματικότητα.
 • Για τους «μιμητές» του AGROTAIN, δεν έχουν γίνει πειράματα που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους.
NUTRIMORE N-PLUS & WINNER αντί για Νιτρική αμμωνία, ΑΝΑ και Νιτροθειϊκή

Τα NUTRIMORE   N-PLUS & WINNER υπερέχουν γιατί:          

 • Δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο και σε απαλλάσσουν από απώλειες έκπλυσης και απονιτροποίησης. Αντίθετα Νιτρική αμμωνία, ΑΝΑ και Νιτροθειϊκή περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου-επιρρεπές σε απώλειες ακόμα και πάνω από 50%.
 • Τροφοδοτούν τα φυτά με άζωτο με ομαλό ρυθμό και μεγάλη διάρκεια. NUTRIMORE N-PLUS & WINNER επιτρέπουν εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή. Αντίθετα Νιτρική αμμωνία, ΑΝΑ και Νιτροθειϊκή παρέχουν θρέψη για περιορισμένο διάστημα γι’ αυτό και συνήθως απαιτείται επαναληπτική εφαρμογή.

215348464144648

NUTRIMORE NP & NPK αντί για κοινά blending λιπάσματα

Τα NUTRIMORE NP & NPK υπερέχουν γιατί:

 • Περιέχουν άζωτο που προστατεύεται από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN και έχουν σχεδόν μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης. Αντίθετα τα κοινά blending λιπάσματα εμφανίζουν τουλάχιστον 30% απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης του ουρεϊκού αζώτου που περιέχουν.
 • Φτιάχνονται από αρίστης ποιότητας πρώτες ύλες και έχουν άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά. -Πολύ καλή κοκκοποίηση.
 • Περιέχουν φώσφορο πάνω από 95% υδατοδιάλυτο – άρα διαθέσιμο για τα φυτά. Πολλά κοινά blending λιπάσματα περιέχουν φώσφορο μόνο 50-60% υδατοδιαλυτό άρα είναι χαμηλής διαθεσιμότητας για τα φυτά.

214564867468489649

NUTRIMORE αντί για λιπάσματα με αμμωνιακό άζωτο και σταθεροποιητή νιτροποίησης.

Τα Nutrimore υπερέχουν γιατί:

 • Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στο φυτό. Τα Nutrimore περιέχουν ουρικό άζωτο που προστατεύεται 100% πολύ εύστοχα από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN. Περιέχουν επίσης ένα μέρος αμμωνιακό- σταθερό άζωτο.
 • Επιπλέον σε όσα NUTRIMORE περιέχεται φώσφορος αυτός είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα είναι διαθέσιμος για τα φυτά.

Λιπάσματα με αμμωνιακό άζωτο και παρεμποδιστή νιτροποίησης:

 • Συνήθως περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου με αποτέλεσμα να εμφανίζουν άμεσα απώλειες λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης τουλάχιστον 50%.
 • Ο παρεμποδιστής νιτροποίησης που περιέχουν προστατεύει μόνο το αμμωνιακό τους μέρος.
 • Επίσης σε αυτά τα λιπάσματα, στους τύπους που περιέχεται φώσφορος συνήθως αυτός είναι μόνο 50-60% υδατοδιαλυτός άρα χαμηλής διαθεσιμότητας για τα φυτά.

shutterstock_248113573