Καινοτομίες gavriel

Τεχνολογία Nutrimore

Η αλήθεια για τις απώλειες Αζώτου

1. Τι μορφές αζώτου μπορώ να χρησιμοποιήσω. Τι απώλειες θα έχω.

Τα λιπάσματα που συνήθως χρησιμοποιούμε περιέχουν άζωτο με τις εξής χημικές μορφές:

Ουρεϊκό (καρβαμιδικό ) Περιέχεται στην ουρία, στην ουροθειϊκή, τη φωσφορική ουρία και σε όσα blending λιπάσματα συμπεριλαμβάνονται κάποια από τα παραπάνω λιπάσματα κ.α.

Απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης: 30-50%

Αμμωνιακό (ΝΗ4+ Ν). Περιέχεται στα λιπάσματα όπως θειϊκή αμμωνία, ασβεστ. νιτρική αμμωνία, νιτρική αμμωνία, σε ΝP και NPK λιπάσματα κ.α.

Απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης:10-15 %                              

Νιτρικό (ΝΟ3+ Ν). Περιέχεται στη νιτρικές αμμωνία, την ασβεστ. νιτρ. αμμωνία καθώς και σε άλλα λιπάσματα όπως νιτρικό ασβέστιο, νιτρικό κάλιο, σε ΝP και NPK λιπάσματα κ.α.

Απώλειες αζώτου λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης:

40-50% 

2. Πως χάνεται το άζωτο μετά την εφαρμογή του

 

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ    

Μετά την εφαρμογή της κοινής ουρίας ή της απλής ουροθειϊκής επιδρά το ένζυμο ουρεάση (βρίσκεται άφθονο στο έδαφος) και αρχίζει άμεσα η μετατροπή της ουρίας σε αμμωνιακό άζωτο (υδρόλυση). Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε 2-3 ημέρες, οδηγεί σε πλεονάσματα αμμωνιακού αζώτου στο έδαφος και διαφυγή αέριας αμμωνίας στην ατμόσφαιρα.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 30-50%

ΕΚΠΛΥΣΗ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 

Η μετατροπή του αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικό (νιτροποίηση) ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Το αμμωνιακό άζωτο μετατρέπεται αρχικά σε νιτρώδες (με την βοήθεια των Nitrosomonas) και στη συνέχεια σε νιτρικό ( με την παρέμβαση των Nitrobacter).                                                                                                                                                           Το νιτρικό άζωτο είναι αρνητικά φορτισμένο και απωθείται από τα αρνητικά επίσης φορτισμένα κολλοειδή του εδάφους και γρήγορα ξεφεύγει του ριζικού υποστρώματος. Το φαινόμενο εντείνεται στα ελαφρά αμμουδερά εδάφη.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 15-25%

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Το νιτρικό άζωτο εκτός από απώλειες λόγω έκπλυσης κινδυνεύει και από απώλειες απονιτροποίησης. Σε συνθήκες κατάκλισης με νερό, οι πόροι του εδάφους που περιέχουν οξυγόνο γεμίζουν με νερό. Τα βακτήρια του εδάφους για να αναπνεύσουν αποσπούν το οξυγόνο από την νιτρικό άζωτο και το μετατρέπουν σε άζωτο (αέρια μορφή) το οποίο χάνεται στην ατμόσφαιρα. Η διαδικασία αυτή είναι εντονότερη στα αργιλώδη – βαριά.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 5-35%

3. Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τις απώλειες αζώτου της κοινής ουρίας ?
 • Εάν το λίπασμα πέσει πάνω σε φυτικά υπολείμματα (χωρίς να ενσωματωθεί) η εξαέρωση αμμωνίας είναι ταχύτερη.
 • Το pH του εδάφους επηρεάζει την εξαέρωση αμμωνίας. Όσο υψηλότερο είναι το pH του εδάφους τόσο μεγαλύτερες είναι οι απώλειες εξαέρωσης.
 • Eλαφρά (αμμουδερά) εδάφη έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για απώλειες εξαέρωσης.

Η βροχή ή η άρδευση μετά τη λίπανση συμβάλλουν στη μετακίνηση της ουρίας μέσα στην εδαφική μάζα, η οποία παρέχει μία ασπίδα στην εξαέρωση αμμωνίας

Nutrimore VS Ανταγωνισμού

NUTRIMORE N-PLUS & WINNER vs Kοινής Ουρίας και Απλής Ουροθειϊκή

Τα NUTRIMORE N-PLUS & WINNER υπερέχουν καθώς:

 • Είναι ενισχυμένα με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN και έχουν μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης. Αντιθέτως η κοινή ουρία και η απλή ουροθειϊκή χάνουν το 30-50% του αζώτου που περιέχουν στον αέρα μέσα στις πρώτες 2-3 μέρες μετά την εφαρμογή τους.
 • Μπορείς να ρίξεις τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λίπασμα σε σχέση με την κοινή ουρία και την απλή ουροθειϊκή.
 • Παρέχουν θρέψη με άζωτο 3-4 εβδομάδες περισσότερο από τα απλά.

NUTRIMORE NP & NPK vs Σύνθετων Χημικών Λιπασμάτων

Τα NUTRIMORE NP & NPK υπερέχουν καθώς:

 • Δυνατότητα επιλογής πυκνού τύπου λιπάσματος π.χ. NUTRIMORE 30-15-0 αντί για 20-10-0 ή NUTRIMORE 20-24-0 αντί για 16-20-0 και να ρίξεις 30-40% λιγότερα κιλά λιπάσματος ανά στρέμμα. Το κόστος λίπανσης μειώνεται τουλάχιστον κατά 15-20%.
 • Δεν περιέχουν το επιρρεπές σε απώλειες νιτρικό άζωτο. Αντίθετα τα κοινά χημικά σύνθετα λιπάσματα περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου, το οποίο έχει απώλειες έκπλυσης ακόμα και πάνω από 50%. Όταν στην βασική λίπανση τοποθετηθεί νιτρικό άζωτο το πιο πιθανό είναι να μην προλάβει να δεσμευτεί ποτέ από τα φυτά.
 • Ο παρεμποδιστής ουρεάσης AGROTAIN προστατεύει το άζωτο από τις απώλειες εξαέρωσης, έτσι όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.
 • Περιέχουν φώσφορο 90% υδατοδιαλυτό, άρα διαθέσιμο για τα φυτά. Αντίθετα πολλά χημικά λιπάσματα περιέχουν φώσφορο 50-60% υδατοδιαλυτό με χαμηλή διαθεσιμότητα για τα φυτά.

NUTRIMORE αντί για λιπάσματα με ουρικό άζωτο και σταθεροποιητή νιτροποίησης.

Τα Nutrimore υπερέχουν γιατί:

 

 • Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά. Τα Nutrimore περιέχουν ουρεϊκό άζωτο που προστατεύεται εύστοχα 100% από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN. Περιέχουν επίσης ένα μέρος αμμωνιακό- σταθερό άζωτο.
 • Επιπλέον σε όσα NUTRIMORE περιέχεται φώσφορος αυτός είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα είναι διαθέσιμος για τα φυτά.

Λιπάσματα ουρίας με παρεμποδιστή νιτροποίησης:

 • Δεν παρέχουν καμία προστασία στις απώλειες εξαέρωσης του ουρικού αζώοτυ με αποτέλεσμα να εμφανίζουν απώλειες αζώτου τουλάχιστον 30% λόγω εξαέρωσης. Στα λιπάσματα ουρίας μόνο ο παρεμποδιστής ουρεάσης μπορεί να δράσει αποτελεσματικά.
 • Επίσης σε αυτά τα λιπάσματα, στους τύπους που περιέχεται φώσφορος συνήθως αυτός είναι μόνο 50-60% υδατοδιαλυτός άρα χαμηλής διαθεσιμότητας για τα φυτά.

NUTRIMORE αντί για άλλα λιπάσματα με παρεμποδιστή ουρεάσης.

Τα Nutrimore υπερέχουν γιατί:

 

 • Είναι τα μόνα με γνήσιο παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN. Το AGROTAIN, είναι αποκλειστική πατέντα της Αμερικανικής εταιρείας Koch. Η αποτελεσματικότητα του AGROTAIN είναι συνδυασμός 2 πραγμάτων. Του μορίου ΝΒPT και των συνοδευτικών του ουσιών που αυξάνουν τον βαθμό αποτελεσματικότητάς του. Η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ είναι αποκλειστικός εκπρόσωπος του AGROTAIN σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Σκόπια.
 • Μόνο η Koch σε παγκόσμιο επίπεδο και η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ στην Ελλάδα, έχουν κάνει πειράματα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του AGROTAIN.
 • Τα υπόλοιπα λιπάσμα με παρεμποδιστή ουρεάσης ΝΒPT είναι απλά «μιμητές» του AGROTAIN.

Οι μιμητές του AGROTAIN:

 • Περιέχουν την δραστική ουσία NBPT ( αδιευκρίνιστης όμως προέλευσης ) και διαφορετικές συνοδευτικές (βοηθητικές) ουσίες. Για αυτό το λόγο στα λιπάσματα αυτά ο παρεμποδιστής είναι ασταθής και απενεργοποιείται άμεσα. Γι΄αυτό οι «μιμητές» των NUTRIMORE και έχουν πολύ μικρότερη αποτελεσματικότητα.
 • Για τους «μιμητές» του AGROTAIN, δεν έχουν γίνει πειράματα που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους.
NUTRIMORE N-PLUS & WINNER vs Νιτρικής αμμωνία, ΑΝΑ και Νιτροθειϊκής

Τα NUTRIMORE N-PLUS & WINNER υπερέχουν καθώς:

 • Δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο και απαλλάσσουν από απώλειες έκπλυσης και απονιτροποίησης. Αντίθετα Νιτρική αμμωνία, ΑΝΑ και Νιτροθειϊκή περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου το οποίο είναι επιρρεπές σε απώλειες ακόμα και πάνω από 50%.
 • Τροφοδοτούν τα φυτά με άζωτο με ομαλό ρυθμό και μεγάλη διάρκεια. Επιτρέπουν εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή, σε αντίθεση με Νιτρική αμμωνία, ΑΝΑ και Νιτροθειϊκή που παρέχουν θρέψη για περιορισμένο διάστημα γι’ αυτό και συνήθως απαιτείται επαναληπτική εφαρμογή.

 

NUTRIMORE NP & NPK vs Κοινών Βlending Λιπασμάτων

Τα NUTRIMORE NP & NPK υπερέχουν καθώς:

 • Περιέχουν άζωτο που προστατεύεται από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN και έχουν σχεδόν μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης. Αντίθετα τα κοινά blending λιπάσματα εμφανίζουν τουλάχιστον 30% απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης του ουρεϊκού αζώτου που περιέχουν.
 • Κατασκευάζονται από πρώτες ύλες αρίστης ποιότητας και έχουν άριστα τεχνικά χαρακτηριστικά (πολύ καλή κοκκοποίηση).
 • Περιέχουν φώσφορο 90% υδατοδιάλυτο, άρα άμεσα διαθέσιμο για τα φυτά. Πολλά κοινά blending λιπάσματα περιέχουν φώσφορο μόνο 50-60% υδατοδιαλυτό.

NUTRIMORE αντί για λιπάσματα με αμμωνιακό άζωτο και σταθεροποιητή νιτροποίησης.

Τα Nutrimore υπερέχουν γιατί:

 • Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στο φυτό. Τα Nutrimore περιέχουν ουρικό άζωτο που προστατεύεται 100% πολύ εύστοχα από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN. Περιέχουν επίσης ένα μέρος αμμωνιακό- σταθερό άζωτο.
 • Επιπλέον σε όσα NUTRIMORE περιέχεται φώσφορος αυτός είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα είναι διαθέσιμος για τα φυτά.

Λιπάσματα με αμμωνιακό άζωτο και παρεμποδιστή νιτροποίησης:

 • Συνήθως περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου με αποτέλεσμα να εμφανίζουν άμεσα απώλειες λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης τουλάχιστον 50%.
 • Ο παρεμποδιστής νιτροποίησης που περιέχουν προστατεύει μόνο το αμμωνιακό τους μέρος.
 • Επίσης σε αυτά τα λιπάσματα, στους τύπους που περιέχεται φώσφορος συνήθως αυτός είναι μόνο 50-60% υδατοδιαλυτός άρα χαμηλής διαθεσιμότητας για τα φυτά.

Nutrimore για εγγυημένο κέρδος

Μηδενικές απώλειες εξαέρωσης αζώτου, 30-50% κέρδος σε περισσότερο άζωτο.

Τα NUTRIMORE δίνουν τη δυνατότητα επιλογής πυκνών τύπων και είναι ενισχυμένα με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN γι’ αυτό έχουν μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης. Τα NUTRIMORE δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο το οποίο και εμφανίζει περίπου 50% απώλειες λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης. Αντίθετα:

 

 • Άλλα λιπάσματα περιέχουν υψηλό ποσοστό νιτρικού αζώτου, το οποίο έχει απώλειες 40-50% και δεν φτάνει ποτέ στα φυτά.
 • Κοινά blending λιπάσματα εμφανίζουν απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης πάνω από 30%.

Στην επιφανειακή λίπανση το NUTRIMORE N-PLUS 46-0- & NUTRIMORE WINNER, σου αλλάζουν τα δεδομένα και για πρώτη φορά όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά. Αντίθετα

 • Κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή χάνουν 30-50% του αζώτου τους λόγω εξαέρωσης.
 • Νιτρική αμμωνία, ΑΝΑ και Νιτροθειϊκή χάνουν 40- 50% του νιτρικού αζώτου που περιέχουν, λόγω ξεπλύματος & εξαέρωσης.
 • Τα NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 & NUTRIMORE WINNER δίνουν το ίδιο πλεονέκτημα και στην υδρολίπανση. Κερδίζεις και σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον 20% περισσότερο άζωτο που στην περίπτωση της χρήσης κοινής ουρίας και απλής ουροθειϊκής χάνεται στον αέρα.
Ρίχνεις 30-50% λιγότερα κιλά λιπάσματος/στρέμμα Μειώνεις το κόστος λίπανσης τουλάχιστον κατά 15-20%

Τα NUTRIMORE σου δίνουν την δυνατότητα να επιλέξεις πυκνούς τύπους λιπάσματος. Επίσης έχουν υψηλό βαθμό αξιοποίησης από τα φυτά επειδή έχουν σχεδόν μηδενικές απώλειες αζώτου και ο φώσφορος, όπου περιέχεται, είναι πάνω από 95% υδατοδιαλυτός άρα είναι διαθέσιμος για τα φυτά. ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ Τα NUTRIMORE δίνουν τη δυνατότητα για επιλογή πυκνών τύπων, π.χ. 30-15-0 αντί για 20-10-0 ή 20-24-0 αντί για 16-20-0. -Στο ίδιο χωράφι ρίχνεις 30-40% λιγότερα κιλά λίπασμα NUTRIMORE σε σχέση με τους κοινούς τύπους. -Το κόστος λίπανσης της λίπανσης σου μειώνεται πραγματικά τουλάχιστον κατά 15-20%. -Την ίδια στιγμή κερδίζεις σε μειωμένα εργατικά, πετρέλαιο και αποθηκευτικό χώρο. ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ Επιλέγοντας NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 ή NUTRIMORE WINNER 40-0-0 μπορείς να χρησιμοποίησεις: -Έως και 50% λιγότερα κιλά ανά στρέμμα, σε σχέση με τη νιτρική αμμωνία, την ΑΝΑ και τη νιτροθειϊκή. -Τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λιπάσματος, σε σχέση με την κοινή ουρία και την απλή ουροθειϊκή.

Εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή

Με τα NUTRIMORE δεν χρειάζεται να περνάς ώρες στο χωράφι, ούτε να εφαρμόζεις το λίπασμα ξανά και ξανά, γιατί:

 • Παρατείνουν τη διάρκεια θρέψης με άζωτο σε σχέση με την κοινή ουρία, τουλάχιστον κατά 3-4 εβδομάδες.
 • Καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο, μέχρι το τέλος του βιολογικού κύκλου, και επιτρέπουν εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή.
 • Αντίθετα, η νιτρική αμμωνία, η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία και η νιτροθειϊκή παρέχουν προσωρινή θρέψη και με τη χρήση τους απαιτείται επαναληπτική εφαρμογή.
Άμεση θρέψη με άζωτο

Τα NUTRIMORE δεν είναι λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης. Ο παρεμποδιστής ουρεάσης AGROTAIN που περιέχουν δεν σταματά τη διαδικασία υδρόλυσης της ουρίας απλά την ομαλοποιεί. Στα NUTRIMORE το ουρεϊκό άζωτο αρχίζει από το πρώτο λεπτό να παράγει αμμωνιακό άζωτο. Αυτό με τη σειρά του και με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην χώρα μας την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, μετατρέπεται γρήγορα σε νιτρικό. Τα NUTRIMORE στην επιφανειακή εφαρμογή παρέχουν άμεση και παρατεταμένη θρέψη.

Φώσφορος πάνω από 95% υδατοδιάλυτος άρα διαθέσιμος για τα φυτά.

Τα NUTRIMORE ΝP & NPK περιέχουν φώσφορο πάνω από 95% υδατοδιαλυτό, και άρα διαθέσιμο για τα φυτά. Αντίθετα, άλλα λιπάσματα περιέχουν φώσφορο με υδατοδιαλυτότητα ακόμα και κάτω από 50-60%.

Λιγότερος κόπος, χρόνος και έξοδα

Με τα NUTRIMORE γλιτώνεις περιττή εργασία και έξοδα. Έχεις καθαρό κέρδος σε χρήμα αλλά και σε χρόνο γιατί:

 • Τα NUTRIMORE δεν χρειάζονται ενσωμάτωση.
 • Ρίχνεις 30-50% λιγότερα κιλά λίπασμα σε σχέση με τα κοινά λιπάσματα τόσο στην βασική όσο και την επιφανειακή λίπανση.
 • Επιτρέπουν εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή.
NUTRIMORE- Αυξημένη σοδειά με αποδείξεις
 • Το AGROTAIN είναι ο μόνος παρεμποδιστής ουρεάσης με επιβεβαιωμένη αποτελεσματικότητα , από τουλάχιστον 1500 έρευνες σε 25 χώρες, για διάφορες καλλιέργειες.
 • Η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πραγματοποιεί διετούς διάρκειας πείραμα σε σιτάρι, καλαμπόκι και βαμβάκι. Συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των NUTRIMORE, σε σχέση με τα κοινά λιπάσματα και τολμά να δημοσιεύει τα αποτελέσματα.
 • Τα αποτελέσματα της έρευνας μας επιβεβαιώνουν. Χρησιμοποιώντας NUTRIMORE αντί για κοινά λιπάσματα στην βασική και την επιφανειακή λίπανση, αποδεικνύεται ότι τα φυτά τρέφονται καλύτερα, γίνονται πιο πράσινα, εύρωστα και αυξάνεται η παραγωγή τους.
Είναι φιλικά προς το περιβάλλον
 • Τα NUTRIMORE πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ορθολογική λίπανση. Ελαχιστοποιείται η ρύπανση της ατμόσφαιρας με οξείδια του αζώτου και των υπόγειων νερών με νιτρικό άζωτο.
Εύστοχη λίπανση. Κατάλληλος τύπος Nutrimore για κάθε καλλιέργεια.

Τα NUTRIMORE είναι δικής μας παραγωγής και έχουμε την δυνατότητα για προσθήκη Σιδήρου, Ψευδαργύρου, Βορίου και Μαγνησίου για την κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων με μία εφαρμογή. Η πολυετής εμπειρία μας, μας έχει καθοδηγήσει στην παραγωγή τύπων που εξειδικεύονται στις ελληνικές καλλιέργειες και στις ελληνικές συνθήκες παραγωγής. Ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε παραγωγή ειδικών τύπων για την κάλυψη και της πιο απαιτητικής ανάγκης θρέψης.  

Πειραματικά δεδομένα

Τεχνολογία Agrotain

Πως δουλεύει το AGROTAIN
 • Το AGROTAIN ταξιδεύει μαζί με την ουρία και φτάνει στο έδαφος.
 • Εκεί συναντά το ένζυμο της ουρέασης και το μπλοκάρει. Το ένζυμο της ουρεάσης δρα καταλυτικά και ευθύνεται για την ταχύτατη υδρόλυση της κοινής ουρίας (μετατροπή της ουρίας σε αμμωνιακό άζωτο).
 • Το Agrotain δεν σταματά την διαδικασία υδρόλυσης, απλά επιβραδύνει την διαδικασία.
 • Η υδρόλυση της ουρίας αρχίζει από το πρώτο λεπτό απλά δεν γίνεται μαζικά. Η διαδικασία παρατείνεται τουλάχιστον κατά 2-3 εβδομάδες. Ο ρυθμός τροφοδοσίας με άζωτο είναι ομαλός και παρατεταμένος.
 • Η παρουσία του AGROTAIN εμποδίζει την άνοδο του pH στο έδαφος. Η χρήση των NUTRIMORE σε αντίθεση με την χρήση της κοινής ουρίας δεν αυξάνει το pH του εδάφους.
 • Μηδενίζονται οι απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης και όσο άζωτο πληρώνουμε φτάνει στα φυτά.

Ότι δεν γράφει AGROTAIN δεν είναι AGROTAIN

 • Το AGROTAIN, είναι αποκλειστική πατέντα της Αμερικανικής εταιρείας Koch. Ο γνήσιος παρεμποδιστής ουρεάσης NBPT έχει το εμπορικό όνομα AGROTAIN και σε όσα λιπάσματα εμπεριέχεται, αναγράφεται στην συσκευασία τους, powered by AGROTAIN. Ό,τι δεν γράφει AGROTAIN, είναι απλή απομίμηση, αμφιβόλου ποιότητας και μειωμένης αποτελεσματικότητας.
 • Μόνο η Koch και η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ έχουν κάνει πειράματα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του AGROTAIN. Για τους υπόλοιπους «μιμητές» του AGROTAIN, δεν έχουν γίνει πειράματα που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους.
 • Η αποτελεσματικότητα του AGROTAIN είναι συνδυασμός 2 πραγμάτων. Του μορίου ΝΒPT και των συνοδευτικών του ουσιών που είναι καθοριστικές για την αποτελεσματικότητά του. Οι μιμητές του AGROTAIN περιέχουν την δραστική ουσία NBPT, αδιευκρίνιστης όμως παραγωγής και προέλευσης και διαφορετικές συνοδευτικές (βοηθητικές) ουσίες. Για αυτό το λόγο τα λιπάσματα αυτά είναι ασταθή, αποδομούνται γρήγορα, απενεργοποιούνται άμεσα και έχουν πολύ μικρότερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα λιπάσματα NUTRIMORE που περιέχουν το γνήσιο AGROTAIN. Επιπλέον, λόγω της αστάθειας τους ο χρόνος αποθήκευσης των προϊόντων αυτών είναι πολύ περιορισμένος.

Εάν δεν γράφει AGROTAIN, δεν είναι AGROTAIN!

Η ταυτότητα του AGROTAIN
 • Το AGROTAIN είναι ένας παρεμποδιστής ουρεάσης με κύρια δραστική ουσία το NBPT και μοναδικό μίγμα βοηθητικών ουσιών .
 • To AGROTAIN παρασκευάζεται στην Αμερική και είναι αποκλειστική πατέντα της εταιρείας Koch Agronomic Services LTD.
 • H εταιρεία Koch είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός παραγωγής παρεμποδισμένων λιπασμάτων. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παρεμποδισμένων λιπασμάτων ετησίως και έχει παρουσία σε πάνω από 60 χώρες.
 • Η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του AGROTAIN σε Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία και κυκλοφορεί την πλήρη σειρά λιπασμάτων NUTRIMORE.
 • Το AGROTAIN είναι εγκεκριμένος παρεμποδιστής ουρεάσης σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΚ 2003/2003 περί λιπασμάτων.
Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση. View more
Cookies settings
Συμφωνώ
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://gavriel.gr.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, καθώς και τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη του προγράμματος περιήγησης για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση email σας (ονομάζεται επίσης κατακερματισμός) μπορεί να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δείτε εάν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar είναι διαθέσιμη εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.
Μεσα
Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάσουν και να εξαγάγουν τυχόν δεδομένα τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Φόρμες επικοινωνίας

Cookies

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για τη διευκόλυνσή σας, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε ξανά τα στοιχεία σας όταν αφήνετε άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα χρόνο. Εάν επισκεφτείτε τη σελίδα σύνδεσής μας, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν συνδέεστε, θα ρυθμίσουμε επίσης πολλά cookies για να αποθηκεύουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης σας. Τα cookie σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε "Remember Me", η σύνδεσή σας θα διατηρηθεί για δύο εβδομάδες. Εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα αφαιρεθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και απλώς υποδεικνύει το αναγνωριστικό ανάρτησης του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης είχε επισκεφτεί τον άλλο ιστότοπο. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookie, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο.

Analytics

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Εάν ζητήσετε επαναφορά κωδικού πρόσβασης, η διεύθυνση IP σας θα συμπεριληφθεί στο email επαναφοράς.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ' αόριστον. Αυτό γίνεται για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε τυχόν επακόλουθα σχόλια αυτόματα αντί να τα κρατάμε σε μια ουρά εποπτείας. Για τους χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας (εάν υπάρχουν), αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία που παρέχουν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (εκτός που δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του ιστότοπου μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Πού στέλνουμε τα δεδομένα σας

Τα σχόλια των επισκεπτών μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας αυτοματοποιημένης υπηρεσίας ανίχνευσης ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Additional information

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Ποιες διαδικασίες παραβίασης δεδομένων εφαρμόζουμε

Από ποιους τρίτους λαμβάνουμε δεδομένα

Τι αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και/ή δημιουργία προφίλ κάνουμε με τα δεδομένα χρήστη

Ρυθμιστικές απαιτήσεις γνωστοποίησης του κλάδου

Save settings
Cookies settings