Επιλογή Σελίδας

Ανά καλλιέργεια

Σιτάρι

 

Βαμβάκι

 

Αμπέλι

 

Καλαμπόκι

 
Ανά κατηγορία λιπάσματος

Σταθεροποιημένα λιπάσματα με εκκινητή φωσφόρου Nu-Trax P

Σταθεροποιημένα λιπάσματα

Bulk blending λιπάσματα

Διάφορα άλλα

Τα νέα μας

Το πραγματικό κόστος των σταθεροποιημένων λιπασμάτων.

Καθώς πλησιάζει η επιφανειακή λίπανση των σιτηρών αρχίζει ο προβληματισμός για το λίπασμα που θα επιλέξουμε και το κόστος της αζωτούχου μας λίπανσης. Γνωρίζουμε όμως ότι συχνά παραπλανούμαστε θεωρώντας ότι τα κοινά αζωτούχα λιπάσματα  στοιχίζουν λιγότερο από...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΝΣΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΩΡΑ

  Ο σχεδιασμός για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο είναι πολύ σημαντική διαδικασία. Μέσω αυτού οι καλλιεργητές αναθεωρούν τις επιλογές της προηγούμενης χρονιάς και έτσι κάνουν καλύτερες επιλογές την τρέχουσα χρονιά. Για παράδειγμα εξετάζουν εάν έμειναν...

Διαβάστε Περισσότερα