Επιλογή Σελίδας

NUTRIMORE 15-15-15(Μ)

Συνδυασμός ισορροπημένου αζώτου-φωσφόρου-καλίου!

 Με τo NUTRIMORE 15-15-15(Μ): Όσο άζωτο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει ουρικό άζωτο, 100% προστατευμένο από τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN (έχει μηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης) , και ένα μέρος αμμωνιακό – σταθερό άζωτο.
  • Δεν περιέχει νιτρικό άζωτο, το οποίο και παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες, λόγω έκπλυσης και απονιτροποίησης και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται στη βασική λίπανση.

Όσο φώσφορο πληρώνεις φτάνει στα φυτά.

  • Περιέχει φώσφορο, πάνω από 95% υδατοδιάλυτο – άρα πλήρως διαθέσιμο για τα φυτά.

Ιδανικό για τα αρχικά στάδια των καλλιεργειών, όπου η κάλυψη των αναγκών σε ισόρροπο, άζωτο, φώσφορο και κάλιο είναι καθοριστική. Ιδανικός τύπος για ανθεκτικές στο χλώριο καλλιέργειες π.χ. καλαμπόκι, βαμβάκι, ελιά, ακτινίδιο κ.α.

Ολικό άζωτο 15%
Ουρικό άζωτο 6%
Αμμωνιακό άζωτο 9%
Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)100% Υδατοκιτροδιαλυτό 95% Υδατοδιάλυτο   15%
Υδατοδιάλυτο οξείδιο του καλίου (Κ2Ο) 15%
Υδατοδιάλυτο τριοξείδιο του θείου (SO3) 13.8
Το ουρικό άζωτο είναι 100% ενισχυμένο με τον παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ιδανικός τύπος για την βασική λίπανση όπου η κάλυψη των αναγκών σε άζωτο, φώσφορο και κάλιο σε αναλογία 1:1:1 είναι καθοριστική σε καλλιέργειες ανθεκτικές στο χλώριο. π.χ. καλαμπόκι, βαμβάκι, ελιά, ακτινίδιο κ.α.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το NUTRIMORE 15-15-15(Μ) εφαρμόζεται τέλεια σπαρτό με το χέρι ή με λιπασματοδιανομέα.
DOSAGE 15-15-15M Οι παραπάνω δοσολογίες είναι ενδεικτικές. Ζητείστε την γνώμη τοπικού γεωπόνου. Ο παραπάνω τύπος λιπάσματος μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολλές άλλες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σακί 40 kgr σε παλέτα των 1400 kgr

Εναλλακτικές επιλογές:

Κατάλληλο για τις καλλιέργειες:

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία: